Change verbs to nouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 240
Change verbs to nouns
Tip
Behave = Berkelakuan (verb).
Behavior/ Behaviour = Kelakuan/tingkah laku/perangai (noun).
Dalam pelajaran ini kami akan belajar tentang kata kerja dan kata nama.
\'behavior/Behaviour\' juga adalah ejaan yang betul. \'behaviour\' adalah Inggeris British, tidak boleh digunakan dalam Inggeris America.
'Behave' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Behaved
Behaviour
Behaving
Behavioral
'Inform' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Information
Informative
Informed
Informing
'Speak' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Speaking
Spoke
Speaks
Speech
'Appear' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Appears
Appeared
Appearance
Apparent
'Entertain' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Entertaining
Entertaintive
Entertainment
Entertained
'Believe' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Belief
Believable
Believed
Believing
'Embarrass' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Embrace
Embarrassed
Embarrassment
Embarrassing
'Feel' Pilihkan bentuk kata nama untuk kata kerja di atas. ;
Feelment
Feeling
Feels
Felt
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He reacts too soon and I usually don't like his ______
reaction
react
reacting
reactor
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Live your ______
Livable
Lived
Life
Lively
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Today's ______
generally
generation
generated
genre
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Mustafa predicts the future and his ______
predictions
predicted
predict
prediction
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
If you have a better ______
solvable
solved
solute
solution
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Please share your ______
suggestive
suggested
suggestions
suggesting
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He advised me to follow his ______
advice
advise
adviced
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya