कसैलाई अंग्रेजीमा निमन्त्रण दिन सिक्नु
try Again
Tip1:hello
Lesson 241
कसैलाई अंग्रेजीमा निमन्त्रण दिन सिक्नु
डायलग सुन्नुहोस्
Hey! I am celebrating my daughter's first birthday tomorrow.
हे! भोली म मेरो छोरीको पहिलो जन्मदिन मनाउदैछु.


That's great!
धेरै राम्रो!


I am throwing a party, it starts at 4 pm.
म एउटा पार्टी दिदैछु, 4 बजे देखी शुरू हुन्छ.


I'll be there, what's the venue?
म आउछु, समारोह स्थल कता हो?


It is at MGF mall, at the food court.
MGF मलमा हो, फ़ूड कोर्टमा.


टिप
Throwing a party = पार्टी दिनु
=
मिस्सिङ शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला.
I am ______
throw
throwing
thoroughing
throughing
मिस्सिङ शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला.
We will be ______
host
hosting
hoisting
मिस्सिङ शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला.
What is the ______
venu
venue
vanue
vanu
पार्टी रातको 8 बजे शुरु हुन्छ.
  • The party
  • starts
  • at
  • is
  • on
  • 8 pm
  'शनिवार आफुलाई फ्री राख्नुहोला, म मेरो पदोन्नतिको पार्टी दिदैछु .' को अङ्रेजिमा अनुवादको छनौट गर्नुहोस्.;
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep ourselves free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep you free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promote.
  मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  My parents are ______
  celebrating
  celebrate
  celebration
  मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  You are ______
  cordially
  cordial
  coordinate
  coordination
  डायलग सुन्नुहोस्
  Hey! You have to be there at my party tomorrow.
  हे! भोली हजुर मेरो पार्टीमा अाउनै पर्छ.


  What's the occasion?
  के अवसर छ?


  I am getting engaged.
  मेरो स्वयंवर छ.


  That's great news! What time do I have to be there?
  यो त धेरै खुशीको खबर हो. म कती बजे आउनु पर्छ?


  Be there by 6 pm, the venue is Ashok Club.
  ६ सम्म त्यहाँ आइपुग्नु. ठेगाना अशोक क्लब हो.


  Great! I'll see you there.
  राम्रो! म तिमीलाई त्यहाँ भेट्छु.


  Look forward to having you there!
  तपाईको उपस्थितिको आशा गर्छु.


  मेरो बिहेको दिन पक्का भयो, तपाई फ्री बस्नुहोला.
  • My
  • wedding date
  • keep yourself free
  • has been fixed,
  • is been fixed,
  • keep yourself freely
  'तपाई सपरिवार मेरो बिहेमा आमंत्रित हुनुहुन्छ. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  You and your family are invited to my wedding
  You and your family are inviting to my wedding
  You and your family are invitation to my wedding
  You and your family have invited to my wedding
  मिसिंग शब्दको चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I would be ______
  delighted
  delight
  delightment
  मिसिंग शब्दको चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  It gives me ______
  immense pleasure
  immense pleasant
  immense pleasing
  immense pleasantly
  'तपाईको उपस्थितीले अवसरलाई अझ स्मरणीय बनाउनेछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  Your presence will make the occasion even more memorable
  Your presence will make the occasion even more memory
  Your present will make the occasion even more memorable
  Your absence will make the occasion even more memorable
  मिसिंग शब्दको चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Your presence will make ______
  this occasion memorable
  this ocasion memorable
  this ocassion memorable
  this occasion memory
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द