एखाद्याला इंग्रजीतून आमंत्रण देण्यास शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 241
एखाद्याला इंग्रजीतून आमंत्रण देण्यास शिका
संवाद ऐका
Hey! I am celebrating my daughter's first birthday tomorrow.
हे! उद्या मी माझ्या मुलीचा पहिला वाढदिवस साजरा करत आहे.


That's great!
हे खूप चांगले आहे!


I am throwing a party, it starts at 4 pm.
मी एक पार्टी देत आहे, 4 pm पासून सुरु होईल.


I'll be there, what's the venue?
मी तिथे येईन, समारंभाचे स्थळ काय आहे?


It is at MGF mall, at the food court.
MGF मॉल मध्ये आहे, फूड कोर्ट मध्ये.


टिप
Throwing a party = पार्टी देणे
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am ______
throw
throwing
thoroughing
throughing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We will be ______
host
hosting
hoisting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What is the ______
venu
venue
vanue
vanu
पार्टी 8 pm सुरु होईल
  • The party
  • starts
  • at
  • is
  • on
  • 8 pm
  'शनिवारी स्वतःला रिकामे ठेवा, मी माझ्या पदोन्नती ची पार्टी देत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep ourselves free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep you free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promote.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My parents are ______
  celebrating
  celebrate
  celebration
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You are ______
  cordially
  cordial
  coordinate
  coordination
  संवाद ऐका
  Hey! You have to be there at my party tomorrow.
  हे! उद्या आपल्याला माझ्या पार्टीला यावेच लागेल.


  What's the occasion?
  काय प्रसंग आहे?


  I am getting engaged.
  माझा साखरपुडा होत आहे.


  That's great news! What time do I have to be there?
  हि खूप चांगली बातमी आहे, मला किती वाजता तिथे यावे लागेल?


  Be there by 6 pm, the venue is Ashok Club.
  6 pm पर्यंत तिथे असायला हवे, जागा अशोक क्लब आहे.


  Great! I'll see you there.
  खूप छान, मी तुम्हाला तिथे भेटतो.


  Look forward to having you there!
  आम्ही आपले तिथे असण्यासाठी आतुर आहोत..


  माझ्या लग्नाची तारीख पक्की झाली आहे, आपण रिकामे राहा
  • My
  • wedding date
  • keep yourself free
  • has been fixed,
  • is been fixed,
  • keep yourself freely
  'आपण सहपरिवार माझ्या लग्नात आमंत्रित आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  You and your family are invited to my wedding
  You and your family are inviting to my wedding
  You and your family are invitation to my wedding
  You and your family have invited to my wedding
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I would be ______
  delighted
  delight
  delightment
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It gives me ______
  immense pleasure
  immense pleasant
  immense pleasing
  immense pleasantly
  'आपली उपस्थिती या प्रसंगाला आणखी अविस्मरणीय बनवेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Your presence will make the occasion even more memorable
  Your presence will make the occasion even more memory
  Your present will make the occasion even more memorable
  Your absence will make the occasion even more memorable
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Your presence will make ______
  this occasion memorable
  this ocasion memorable
  this ocassion memorable
  this occasion memory
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द