Keadaan kecemasan
try Again
Tip1:hello
Lesson 242
Keadaan kecemasan
I=Saya
immediately rang=menelefon dengan segera
for=memanggil
Please=Sila
call the police.=panggil polis.
Someone=Ada orang
robbed=merompak
Tip
Urgent = penting/cemas
Dalam keadaan kecemasan, hendaklah menggunakan 'urgent'.
Call the doctor. It is urgent, my brother has met with an accident. = Panggil doktor. La kecemasan. Adik saya terlibat dalam kemalangan.
Tip
Stuck in an elevator = Terperangkap dalam lif.
=
'Saya tidak dapat menghubungi sesiapa pun, saya terperangkap dalam lif. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I can't contact anyone, I am stuck in an elevate.
I can't contact anyone, I am stuck in an elevated.
I can't contact anyone, I am stuck in an escalator.
I can't contact anyone, I am stuck in an elevator.
Panggil polis, terdapat pencuri dalam rumah.
  • burglar
  • there is a
  • Call the police,
  • in the house.
  • calling the police,
  • burglary
  I need help=Saya perlukan bantuan.
  my car=Kereta saya
  'Keadaannya tidak baik, dia perlu menjalani pembedahan dengan segera. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  His situation is critical, he urgently needs to be operated on.
  His situation is critical, he urgent needs to be operated on.
  Pesakit itu telah kehilangan banyak darah, dia memerlukan darah O+ dengan segera.
  • O+ blood.
  • a lot of blood,
  • has lost
  • This patient
  • he urgently
  • needs
  'Saya memerlukan bantuan, anak saya terkunci dalam bilik. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  I am need help, my child has gotten locked in the room.
  I need help, my child has gotten locked in the room.
  'Rumah itu terbakar, panggil pasukan bomba. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  There is a fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call to the fire brigade.
  There are fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call the fire parade.
  'Terdapat kebocoran gas di dapur, bukakan tingkap itu dengan segera. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  There is a gas leakage in the kitchen, never open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, slowly open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediately open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediate open the windows.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  There's an earthquake, evacuate the house ______
  immediately
  usually
  immediate
  quick
  'Saya memerlukan bantuan, saya terperangkap di dalam lif. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
  I need help, I'm stuck in an elevator.
  I need help, I'm suck in an elevator.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He just had a heart attack, ______
  call the police
  call an ambulance
  call the fire brigade
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya