Latihan untuk Past participle sebagai adjektif: Tired, broken, bored, interested, frightened etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 243
Latihan untuk Past participle sebagai adjektif: Tired, broken, bored, interested, frightened etc.
Tip
I'm bored of my job = Saya bosan dengan kerja saya.
Sesetengah kata kerja apabila dalam bentuk 'past participle' boleh dijadikan kata adjektif.
Contoh: bore (kata kerja) ditukarkan kepada 'bored' (kata adjektif).
I am really tired = Saya sangat letih.
Kata kerja - tire (meletihkan) ditukarkan menjadi kata adjektif- tired (letih).
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She felt ______
tired
tiring
tire
'Anjing selalunya akan ketakutan apabila terdapat bunga api. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Dogs often feel frighten during fireworks.
Dogs often feel frightening during fireworks.
Dogs often feel frightened during fireworks.
Dogs often feel frightand during fireworks.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He's ______
Boring
Bore
Bored
Bores
Saya berminat dalam sejarah negara China.
  • in
  • interesting
  • I'm
  • Chinese history.
  • interested
  • interest
  'Kanak-kanak biasanya takut pada kegelapan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Small children are often scared of the dark.
  Small children are often scary of the dark.
  Small children are often scare of the dark.
  Small children are often sacred of the dark.
  'Adakah anda bimbang tentang mereka?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Are you worry about them?
  Are you worried about them?
  Are you worryd about them?
  Are you worrie about them?
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  All this information is getting me ______
  confused
  confusing
  confuse
  confusion
  'Saya tidak berapa meminati sukan. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  I'm not really interested in sports.
  I'm not really interesting in sports.
  I'm not really interest in sports.
  I'm not really interestly in sports.
  'Orang yang bekerja dengan saya berpuas hati dengan kerja mereka. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  The people I work with are satisfy with their jobs.
  The people I work with are satisfaction with their jobs.
  The people I work with are satisfactory with their jobs.
  The people I work with are satisfied with their jobs.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  My boss was ______
  digusting
  disgust
  disgusted
  digested
  Saya berasa amat bosan sepanjang penerbangan itu.
  • boredened
  • I was really
  • during
  • bored
  • boring
  • the flight.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Ali is ______
  frightening
  frightened
  fright
  frightly
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I was feeling ______
  depressed
  depress
  depressing
  'Saya sangat teruja! Esok saya akan pergi melancong!' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  I'm so excited! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so excitement! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so exciting! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so excite! I'm going on a holiday tomorrow.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I was ______
  shocked
  shocking
  shock
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I was ______
  thrill
  thrilling
  thrilled
  'Ali terlalu letih untuk datang ke panggung wayang malam ini. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Ali is too tired to come to the cinema tonight.
  Ali is too tiring to come to the cinema tonight.
  Ali is too tire to come to the cinema tonight.
  Ali is too tyre to come to the cinema tonight.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Fatin was ______
  Exhaustion
  Exhausting
  Exhausten
  Exhausted
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya