The Passive - Latihan Present Perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 247
The Passive - Latihan Present Perfect
Tip
This house has been given a fresh coat of paint. = Rumah ini telah dicat semula.
\'Present Perfect Passive voice\' digunakan untuk menjelaskan perkara yang telah berlaku.
Tetapi tidak semestinya hendak menyatakan orang yang membuat perkara tersebut ataupun menyatakan masa perkara itu berlaku.
=
Dalam ayat ini, tidak dinyatakan siapa yang mengecat semula rumah itu, ataupun bila rumah itu dicat semula.
Tip
She has been given a strict warning. = Dia diberi amaran yang tegas.
Struktur \'Present Perfect Passive\' :
Object + 'Has/Have' + been + Past Participle + (by Subject).
Object: she
Has been
Past participle: given.
=
'Mereka diberi tugas untuk bekerja atas projek besar itu. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
They have been assigning to work on a big project.
They has been assigned to work on a big project.
They have been assign to work on a big project.
They have been assigned to work on a big project.
'Beberapa buah kereta telah dibaiki di garaj ini. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Several cars are being repaired in this garage.
Several cars have been repaired in this garage.
Several cars have repaired in this garage.
Several cars did repaired in this garage.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The Eiffel Tower ______
has been visited
have been visited
has been visit
has visited
Istana itu dikunjungi oleh ramai pelancong.
  • have been
  • That castle
  • has been
  • by many tourists.
  • visited
  • visit
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  A story ______
  has been written
  have been written
  has been writtyen
  has been writing
  Rumah ini telah dibina oleh mereka.
  • This house
  • build by them.
  • has been
  • built by them.
  • have been
  • builded by them.
  Telefon saya telah dirosakkan oleh dia.
  • has be
  • has been
  • breaked
  • My phone
  • broken
  • by him.
  'Telegram itu belum diterima oleh saya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  The telegram has not been received by me.
  The telegram have not been received by me.
  The telegram has not been receive by me.
  The telegram has not be received by me.
  'Pernahkah buku ini dikoyakkan?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Had this book been tear?
  Has this book been torn?
  Has this book been torned?
  Has this book been tearing?
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Has the thief been ______
  catched
  caught
  catching
  catch
  Bungkusan itu telah dihantar oleh FedEx.
  • the package
  • deliver
  • by FedEx.
  • delivered
  • is been
  • has been
  'Isu ini masih belum dipersetujui oleh kami. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  This issue has not been agrees upon by us.
  This issue has not been agree upon by us.
  This issue have not been agreed upon by us.
  This issue has not been agreed upon by us.
  'Bungkusan itu masih belum dihantar oleh anda.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  The parcel has not been sent by you.
  The parcel have not been sent by you.
  The parcel has not been send by you.
  The parcel has not been sending by you.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  A burger ______
  has been eaten
  has been eat
  has been ate
  will be eat
  Bil itu sudah dibayar.
  • The bill
  • been
  • paid.
  • paided.
  • has
  • had
  'Hadiah itu telah dibuka oleh saya. ' Pilihkan ayat pasif yang betul. ;
  The gift was been opened by me.
  The gift will been opened by me.
  The gift has been opened by me.
  The gift has been open by me.
  Buku itu masih belum dibaca oleh mereka.
  • has
  • readen by them.
  • not been
  • the book
  • read by them.
  • reading by them.
  Adakah pembedahan itu sudah dijalankan oleh pakar bedah?
  • the operation
  • was
  • been
  • has
  • will
  • performed by the surgeon?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya