The Passive - Present Perfect
try Again
Tip1:hello
Lesson 247
The Passive - Present Perfect
टिप
This house has been given a fresh coat of paint. = या घराला रंगाचा एक ताजा थर दिला गेला आहे
Present Perfect Passive voice गतकाळात काय झाले आहे, हे वर्णन करण्यास उपयोगी आहे.
पण आपल्याला हे माहित असले पाहिजे, कि केव्हा आणि कोणाद्वारे कार्य केले गेले होते, गरजेचे नाही.
=
या वाक्यात आपल्याला हे माहित नाही कि रंग कोणाद्वारे आणि कधी झाला होता.
टिप
She has been given a strict warning = तिला एक कडक चेतावणी दिली गेली आहे
Present Perfect Passive बनवण्यासाठी:
Object + Has/Have + been + Past Participle + (by Subject)
=

Object: she
Has been
Past participle: given
'त्यांना एका मोठ्या प्रकल्पावर काम करण्यासाठी नियुक्त केले गेले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
They have been assigning to work on a big project
They has been assigned to work on a big project
They have been assign to work on a big project
They have been assigned to work on a big project
'या गॅरेज मध्ये बऱ्याच गाड्या दुरुस्त केल्या गेल्या आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Several cars are being repaired in this garage
Several cars have been repaired in this garage
Several cars have repaired in this garage
Several cars did repaired in this garage
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The Eiffel Tower ______
has been visited
have been visited
has been visit
has visited
त्या किल्ल्याचा बऱ्याच पर्यटकांद्वारे दौरा केला गेला आहे.
  • have been
  • That castle
  • has been
  • by many tourists
  • visited
  • visit
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  A story ______
  has been written
  have been written
  has been writtyen
  has been writing
  हे त्यांच्याद्वारे बनवले गेले आहे
  • This house
  • build by them
  • has been
  • built by them
  • have been
  • builded by them
  माझा फोन त्यांच्या द्वारे तोडला गेला आहे
  • has be
  • has been
  • breaked
  • My phone
  • broken
  • by him
  'टेलीग्राम माझ्याद्वारे प्राप्त केले गेले नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The telegram has not been received by me.
  The telegram have not been received by me.
  The telegram has not been receive by me.
  The telegram has not be received by me.
  'काय हे पुस्तक फाडले गेले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Had this book been tear?
  Has this book been torn?
  Has this book been torned?
  Has this book been tearing?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Has the thief been ______
  catched
  caught
  catching
  catch
  पॅकेज फ्लिपकार्ट द्वारे पोहोचवले गेले
  • the package
  • deliver
  • by Flipkart
  • delivered
  • is been
  • has been
  'या समस्येवर आमच्याद्वारे सहमती दिली गेली नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  This issue has not been agrees upon by us.
  This issue has not been agree upon by us.
  This issue have not been agreed upon by us.
  This issue has not been agreed upon by us.
  'पार्सल आपल्याद्वारे पाठवले गेले नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The parcel has not been sent by you.
  The parcel have not been sent by you.
  The parcel has not been send by you.
  The parcel has not been sending by you.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  A burger ______
  has been eaten
  has been eat
  had been ate
  बिलाचा भरणा केला गेला आहे
  • The bill
  • been
  • paid
  • paided
  • has
  • had
  'भेटवस्तू माझ्याद्वारे खोलली गेली आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The gift was been opened by me
  The gift will been opened by me
  The gift has been opened by me
  The gift has been open by me
  पुस्तक त्यांच्याद्वारे वाचले गेले नाही
  • has
  • readen by them
  • not been
  • the book
  • read by them
  • reading by them
  काय शस्त्रक्रिया सर्जन द्वारे केली गेली आहे?
  • the operation
  • was
  • been
  • has
  • will
  • performed by the surgeon?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द