Kata Kerja Frasa - Latihan
try Again
Tip1:hello
Lesson 250
Kata Kerja Frasa - Latihan
Tip
Please sit down = Sila duduk.

Dalam ayat ini terdapat 'phrasal verb' sit down = duduk.
Verb = Sit, Particle = Down

Apabila menggunakan 'Phrasal verbs' untuk memberikan arahan, ayatnya tidak boleh menambah 'object (you)'.
Please you sit down.
I grew up in Selangor. = Saya membesar di Selangor.

Ayat ini terdapat 'Phrasal verb'. Grew up = membesar.
Verb = Grew. Particle = Up.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Every morning, I ______
get up
am get up
get
have get up
Tip
Turn on the TV / Turn the TV on = Buka televisyen.
Apabila 'object' ialah 'noun', ia boleh diletakkan sebelum ataupun selepas 'particl'e .
Verb (Turn) + Particle (on) + Object (the TV).
Or
Verb (Turn) + Object (the TV) + Particle (on).
=
Apabila objek ialah 'pronoun', maka hendaklah diletakkan sebelum 'particle'.
Verb (Turn) + Object (it) + Particle (on).
'Turn it on'
NOT 'Turn on it'.
'Kemudian saya membuka radio. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Then I turn on the radio.
Then I turn up the radio.
Tip
It took him a long time to get over his illness = Dia mengambil masa yang lama untuk sembuh dari penyakitnya.
Dalam ayat ini 'phrasal verb' ialah: 'Get over'.
I always have to look for my glasses. = Saya selalu kena mencari cermin mata saya.
Dalam ayat ini 'phrasal verb' : ialah 'look for' .
Verb = Look, Particle = for
'Saya sedang mencari kunci saya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
I'm looking for my keys.
I'm looking my keys for.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I always have to ______
look in
look for
look out
'Pakaikan baju kot anda. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Put on your coat.
Put your coat.
'Saya melihat sepintas lalu nota-nota saya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
I looked my notes through.
I looked through my notes.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The plane ______
took off
took in
took out
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can I try this ______
suit on
suit for
suit in
'Jangan buangkan majalah ini. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Don't throw this magazine away.
Don't throw this magazine on.
'Sila perlahankan suara/Sila menolaknya (tawaran) itu. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Please turn it on.
Please turn it down.
Kami tidak akan menahan kebiadaban anda.
  • put in
  • we
  • put up
  • won't
  • with your
  • rudeness.
  Semak nota saya untuk mencari topik itu.
  • my notes
  • mine notes
  • topic.
  • look
  • for that
  • through
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She could not ______
  get over
  get up
  turn off
  forget over
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  You need to ______
  grow up
  are grow up
  do grow up
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya