Cancelling a meeting
try Again
Tip1:hello
Lesson 259
Cancelling a meeting
'माफ गर्नुहोस्, तर म तपाई संग आज भेट्न पाउदिन, मलाई केही कामले शहर भन्दा बाहिर जानु पर्नेछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My apologies, but I will not be able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I am not able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I have not been able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I was not able to meet you today, I have to go out of town for some work.
'केही जरुरी काम आएको छ, त्यसैले म आजको मिटिङ्ग भोलिको लागि स्थगित गर्ने सोचिरहेको छु, के तपाईंको लागि यो ठीक हुनेछ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
Some urgent work has come up, so I am thinking of postponing today's meeting to tomorrow, will that be fine with you?
Some urgent work has came up, so I am thinking of postponing today's meeting to tomorrow, will that be fine with you?
'एउटा दुःखद् घटना भएको कारण, आजको मिटिङ्ग मैले रद्द गर्नु पर्नेछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
Due to a tragedy that has happened, I will have to cancel today’s meeting.
Due to a tragedy that has happened, I should cancel today’s meeting.
'आज भेट्न सम्भव हुनेछैन, मलाई अहिले याद आयो कि मेरो केही धेरै नै जरुरी काम थियो. के मंगलबार भेट्न सम्भव छ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
It'll not be possible to meet today. I just remembered that I had some urgent work. Would it be possible to meet on Tuesday?
It'll impossible to meet today. I just remembered that I had some urgent work. Would it be possible to meet on Tuesday?
'असुविधाको लागि माफी चाहन्छु, म भोलिको मिटिङ्गमा आउन पाउदिन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
I apologize for the inconvenience, I will not be able to come for the meeting tomorrow.
I am apologize for the inconvenience, I will not be able to come for the meeting tomorrow.
'मैले भोलिको मिटिङ्ग अर्को हप्ताको लागि पुनर्योजित गर्नु पर्नेछ किनभने म एक हप्ताको लागि शहर बाहिर जाँदैछु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
I will have to reschedule tomorrow’s meeting for the next week because I am going out of town for a week.
I will have to rescheduled tomorrow’s meeting for the next week because I am going out of town for a week.
'के हामी मिटिङ्ग १ घण्टा स्थगित गर्न सक्छौं? मेरो बस लेट भएको छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
Can we postpone the meeting by an hour? My bus has got delayed.
Can we postpone the meeting to an hour? My bus has got delayed.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I will need to ______
reschedule
reshidule
unschedule
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Unfortunately, some tragedy has happened, so I will have to ______
postpone our meeting to 6 P.M.
postpone our meeting by 6 P.M.
टिप
=
Writing an e-mail to cancel a meeting:

Dear Raj,

I apologize, but I will not be able to attend the meeting today. Something unavoidable has come up. If possible, can we reschedule the meeting?
Would you be free on Friday, at 5 P.M. instead? Please let me know.

Thank You,
Dev
=
डायलग सुन्नुहोस्
Hello Raj, is it a good time to talk?
हेलो राज, के यो कुरा गर्न ठीक समय हो?


Hi Dev, yes, tell me?
हाई देव, हो, भनन?


I just wanted to inform you that I’ll not be able to make it for the meeting today. My cousin has met with an accident and I will have to rush to the hospital. I am really sorry for the last minute notice.
म केवल यो बताउन चाहन्थे कि म मिटिङ्गको लागि आउन पाउदिन, मेरो भाईको एक्सिडेन्ट भएको छ र मैले हस्पिटल पुर्याउनु पर्ने छ. अन्तिम समयमा सुचना दिएकोमा माफी चाहन्छु.


Oh, that’s terrible! I hope it is nothing major.
ओह, यो त नराम्रो भयो, आशा गर्दछु ठुलो केही भएको छैन.


Not that major, thanks for asking.
त्यस्तो गम्भीर होइन, सोध्नु भएकोमा धन्यवाद.


Dev, is there anyone else from your company who would be able to come for the meeting on your behalf?
देव, के तिम्रो कम्पनीबाट अरू कोहि मिटिङ्गमा तिम्रो ठाँउमा आउन सक्छ?


Others have some meetings scheduled already, can we schedule the meeting for tomorrow?
अरूको पहिले नै केही मिटिङ्ग निर्धारित भइसकेको छ, के हामी मिटिङ्ग भोलि राख्न सक्छौं?


Actually, some more members would be joining in for the meeting. So, it would be great if somebody could give the presentation on your behalf.
वास्तवमा, मिटिङ्गमा अरू पनि आउदै छन्. त्यसैले राम्रो हुने थियो यदी तपाईको तर्फबाट कसैले प्रेर्जेटेशन दिए.


Okay, I will see what I can do and call you back in an hour.
हुन्छ, म हेर्छु के गर्न सकिन्छ अनि म एक घण्टामा तपाईलाई फेरी फोन गर्छु.


डायलाँग सुन्नुहोस्
Good morning Mr. Singh, is it a good time to talk?
सुभ प्रभात, Mr. Singh, के यो कुरा गर्ने ठीक समय हो?


Yes, Dev, tell me?
हो देव, भन?


Would it be possible to reschedule today’s meeting? Something urgent has come up.
के हामी आजको मिटिंग पुनर्निर्धारण गर्न सक्छौं? केहि जरुरी काम आयो.


Let me check my calendar, my secretary will get back to you with a date and time, see if you are comfortable with that.
मलाई मेरो क्लान्डर हेर्न देउ, मेरो सेक्रेटरीले तिम्रीलाई दिन र समयको लागि फोन गर्नेछ, हेर्नु यदि तिमीलाई त्यो ठीक हुन्छ कि हुदैन.


Okay, that will be great, I will wait for the call. I apologize for the last minute change.
हुन्छ, त्यो धेरै राम्रो हुनेछ, म कलको प्रतिक्षा गर्नेछु, अन्तिम क्षणमा हेरफेर भएकोमा माफी चाहन्छु.


मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I will not be ______
able to made it for
able to make it for
able to make for
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I wanted to inform you that your call with Mr. Bose has been ______
resheduled
reskeduled
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
She has postpone
She is postponed
She is postpone
She has postponed
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I apologize of the last minute ______
noticed
notice
noted
notise
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I just wanted to check if we could ______
push our call down
push our call out
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I'm ______
afraid
scared
feared
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We should ______
stick
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द