'Don't have' dan bentuknya dalam Kata Kerja
try Again
Tip1:hello
Lesson 26
'Don't have' dan bentuknya dalam Kata Kerja
I don't have=Saya tidak mempunyai
She doesn't have=Dia tidak mempunyai
a dog=anjing
Tip
I DON'T have a brother = Saya tidak mempunyai abang/adik lelaki.
She DOESN'T have a brother = Dia tidak mempunyai abang/adik lelaki.

Dalam bahasa Inggeris bentuk 'do' (do/does atau don't/doesn't) berubah mengikuti subjek.
I, we atau subjek orang pertama: do / don't
You (tunggal atau jamak): do / don't
They atau subjek orang ketiga jamak: do/ don't
He, she, it, subjek orang ketiga tunggal: does / does not.

Catatan: Kita tidak mengubah bentuk 'have' untuk 'does'. Does has adalah salah.
I don’t have (do not have) Saya tidak mempunyai
We don’t have (do not have) kita/kami tidak mempunyai
You don’t have (do not have) Anda tidak mempunyai
They don’t have (do not have) Mereka tidak mempunyai
He doesn’t have (does not have) Dia tidak mempunyai (untuk lelaki)
She doesn’t have (does not have) Dia tidak mempunyai (untuk perempuan)
It doesn’t have (does not have) Ia/ini/itu tidak mempunyai
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Saya tidak mempunyai dua abang/adik lelaki..' ;
I don't has two brothers.
I don't have two brother.
I doesn't have two brothers.
I don't have two brothers.
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Dia tidak mempunyai kekasih.' ;
She doesn't have a boy friend.
She is doesn't have a boy friend.
She not have a boy friend
She don't have a boy friend.
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Mereka tidak mempunyai dua anak lelaki.' ;
They don't have two sons.
They are don't have two sons.
They are not having two sons.
They don't has two sons.
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Dia tidak mempunyai dua anak perempuan.' ;
He doesn't have two daughters.
He is not have two daughters.
He doesn't has two daughters.
He don't have two daughters.
I dont have (do not have)
we dont have (do not have)
you dont have (do not have)
they dont have (do not have)
he doesnt have (does not have)
she doesnt have (does not have)
it doesnt have (does not have)
Pilih jawapan yang betul.
I ______
don't has
don't have
doesn't have
Pilih jawapan yang betul.
______
doesn't has
doesn't have
don't have
is not have
Pilih jawapan yang betul.
______
doesn't has
doesn't have
don't have
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Saya tidak ada pekerjaan.' ;
I don't has work.
I am not have work.
I don't have work.
I doesn't have work.
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul. 'Saya tiada duit kecil.' ;
I don't has change.
I am not have change.
I don't have change.
I doesn't have change.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tiada anak.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tidak mempunyai kereta.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Ali tidak mempunyai wang tunai.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tiada duit kecil.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya