A sales call: Pitching your product
try Again
Tip1:hello
Lesson 260
A sales call: Pitching your product
'मी ABC ट्रॅवल्स मधून आहे, मी तुम्हाला आमचे सगळ्यात नवीन पॅकेज विषयी सांगू इच्छितो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I am from ABC Travels, I would like to tell you about our latest package.
I am from ABC Travels, I would like to tell you about our the latest package.
'आम्ही आत्ताच युरोप साठी काही नवीन पॅकेज सुरु केले आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
We have recently launched some new packages for Europe.
We have recently been launched some new packages for Europe.
'तुमच्या पॅकेज मध्ये हॉटेल आणि वाहतुकीचे दर समाविष्ट आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Your package includes hotel and transportation costs.
Your package has included hotel and transportation costs.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
This package is ______
much better than the packages offered by
many more better than the packages offered by
more better than the packages offered by
very better than the packages offered by
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
If you sign up today, I will provide you with some ______
additional services completely free of cost.
additional services completely free to cost.
additional services complete free of cost.
additional services completely free from cost.
'आमची वस्तू अन्य वस्तूंच्या तुलनेत ना फक्त कमी दरात मिळते, तर उत्तम दर्जाची सुद्धा आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Our product is not just available at a lower price as compared to other products, but is also better in terms of the quality.
Our product is not just available at a lower price as compare to other products, but is also better in terms of the quality.
'आमच्या सर्व योजनांमध्ये काही विशेष फायदे समाविष्ट आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
All our plans include some special benefits.
Every of our plans include some special benefits.
'आमचे दर दुसऱ्या कंपन्यांपेक्षा खूप कमी आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Our prices are much lower than other companies.
Our prices are more less than other companies.
'जर तुम्ही दहा पेक्षा जास्त प्रमाणात खरेदीत कराल, तर मी तुम्हाला सूट देवू शकतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
If you purchase more than 10 units, then I can offer you a discount.
If you purchase more than 10 units, then I could offered you a discount.
संवाद ऐका
Hello Sir, Good morning.
हॅलो सर, सुप्रभात.


Good morning, who is this?
सुप्रभात, कोण बोलत आहात?


Sir, I am calling from XYZ travels, I wanted to tell you about our latest packages.
सर मी XYZ travel company मधून बोलत आहे, मला तुम्हाला आमच्या सगळ्यात नवीन पॅकेज विषयी सांगायचे होते.


Oh, okay. So what all is included in your package?
अच्छा, तर तुमच्या पॅकेज मध्ये काय काय समाविष्ट आहे?


In general, the hotel and transportation costs are included in our package. It depends on where you plan to travel, we have a special offers for different destinations.
तसे तर आमच्या पॅकेज मध्ये हॉटेल आणि वाहतुकीचे दर समाविष्ट आहेत. पण यावर निर्धारित आहे कि आपण कुठे यात्रा करू इच्छिता. वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठी आमच्याकडे विशेष ऑफर आहे.


That sounds great, can we meet to discuss this?
हे ऐकण्यासाठी चांगले वाटत आहे, काय आपण याची चर्चा करण्यासाठी भेटू शकतो?


Sure! Till then, please download our app, you will find all the details in it.
अवश्य! तो पर्यंत आमचे app डाउनलोड करून घ्या, तुम्हाला सर्व माहिती तिथे भेटेल.


Okay, thank you.
ठीक आहे, आभारी आहे.


Thank you sir, have a nice day!
आभारी आहे सर, आपला दिवस चांगला राहो!


संवाद ऐका
Hello Sir, Good morning.
हॅलो सर, सुप्रभात.


Hello, good morning, who’s this?
हॅलो सुप्रभात, कोण बोलत आहात?


I am Suresh. I am calling from Mahesh travel agency. Is this a good time to talk?
मी महेश ट्रॅवल एजंसी मधून बोलत आहे, काय हि बोलण्याची योग्य वेळ आहे?


Yes, tell me.
हो, सांगा.


You had sent us an email for your upcoming travel. We would like to offer you a great package.
तुम्हाला आम्हाला तुमच्या यात्रेची एक email पाठवली होती. आम्ही तुम्हाला एक खूप चांगले पॅकेज देवू इच्छितो.


Okay, what all will be included in that package?
बरे त्या पॅकेज मध्ये काय समाविष्ट असेल?


Sir, we have included all boarding and lodging costs, the airfare, as well as all the tours. On top there is a special 20% discount for you!
सर, भोजनालय आणि निवासाचा खर्च, विमानाचे तिकीट, आणि सर्व टूर यामध्ये समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त आम्ही तुम्हाला 20 टक्के सूट देत आहोत!


Oh, that’s a great news! You made my day!
ओह, हि खूप चांगली बातमी आहे, तुम्ही माझा दिवस बनवला.


Have a great day Sir!
तुमचा दिवस चांगला राहो Sir!


गहाळ शब्द निवडा
We are the ______
most prefer brand
most preferred brand
most preferential brand
most preference brand
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द