Panggilan pemasaran: Rundingan harga
try Again
Tip1:hello
Lesson 261
Panggilan pemasaran: Rundingan harga
'Minta maaf, saya tidak dapat mengurangkan harga lagi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
I’m sorry but I will not be able to reduce the price any further.
I’m sorry but I will not be able to reduce the price any later.
'Jika anda mahu, saya boleh bagi jaminan dilanjutkan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
If you want I can give you an extended warranty.
If you want I can give you an extensive warranty.
'Saya sudah berbincang dengan bos dan saya tidak dapat menurunkan harga lagi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
I have spoken to my boss and I will not be able to reduce the prices any further.
I have spoken to my boss and I will not be able to reduce the prices any lesser.
'Biar saya tengok apa yang boleh saya bantu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
Let me see what I can do for you.
Let myself see what I can do for you.
'Sila beritahu saya keputusan terakhir.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
Tell me your ultimate decision.
Tell me your latest decision.
Tiada sesiapa akan menawarkan harga lebih rendah daripada kami.
  • will offer you
  • No one
  • further than
  • lower than
  • rates
  • our rates.
  'Bolehkah anda menunggu sehingga hari esok. Saya akan berbincang dengan bos untuk dipertimbangkan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
  Can you wait till tomorrow, I will talk to my boss and see.
  Can you wait till tomorrow, I will talk to my boss and look.
  'Jika saya berkerja selama 2 jam, saya akan mengenakan bayaran sebanyak RM500.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
  If I work for two hours, I will charge RM500.
  If I work for two hours, I will be charged RM500.
  Semua kerja kamu akan disiapkan dalam masa 2 hari.
  • has been completed
  • will get completed
  • at 2 days.
  • for 2 days.
  • in 2 days.
  • all your work
  Untuk kerja selama 20 hari, saya tidak akan dapat mengenakan bayaran kurang daripada ini.
  • For 20 days of work
  • lesser
  • fewer
  • I will not be able
  • than this.
  • to charge
  Harganya adalah RM10,000 dengan tambahan cukai.
  • RM 10,000
  • would be on upwards.
  • The price
  • would be on top.
  • and the tax
  • would be
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Hello, am I talking to En. Zahari?
  Helo, En. Zahari?


  Ya speaking, who’s this?
  Ya, saya. Siapa di mana?


  Hello sir, I am Faruz from ABC co. We spoke yesterday.
  Helo, Encik. Saya Faruz dari ABC co. Kita pernah bercakap semalam.


  Oh yes, Faruz, I will send you the amount of RM10,000 by today. Please send me the bill via e-mail.
  Oh ya, Faruz. Saya akan hantarkan jumlah RM10,000 pada hari ini. Sila hantarkan saya bil melalui e-mel.


  Actually, I called to clarify that the amount would be RM 12,000 and not 10,000.
  Sebenarnya, saya menefon untuk memberitahu bahawa jumlahnya adalah RM12,000 bukan RM10,000.


  Oh, then I’m afraid, I will have to cancel the order. There is another seller who has offered me a lower rate.
  Oh, jika demikian, saya mungkin akan batalkan urusniaga beli. Ada pembekal lain menawarkan harga yang lebih rendah kepada saya.


  That is not possible sir, the machine costs 14,000 and we are the only ones selling it for 12,000.
  Itu tidak mungkin, Encik. Harga mesin itu 14,000 dan hanya kami yang menjualnya pada 12,000.


  But, I am getting a benefit of RM2,000 by buying it from somewhere else, if you can do something about it, let me know.
  Tetapi saya dapat untung RM2,000 jika saya membelinya dari pembekal tersebut. Sekiranya awak berikhtiar, sila hubungi saya.


  I spoke to my boss, I’m sorry we will not be able to reduce the price any further. However, we can give you an extended warranty for the machine.
  Saya sudah bercakap dengan bos. Saya minta maaf kerana tidak dapat mengurangkan harga lagi. Walau bagaimanapun, kami boleh melanjutkan jaminan untuk mesin itu.


  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya