Had to, did not have to, couldn't - Latihan
try Again
Tip1:hello
Lesson 263
Had to, did not have to, couldn't - Latihan
'Kereta saya rosak. Saya sudah memanggil mekanik.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
My car broke down. So, I had to call the mechanic.
My car broke down. So, I have to call the mechanic.
My car broke down. So, I should have called the mechanic.
My car broke down. So, I didn't have to call the mechanic.
'Ini bukan salah awak, jadi awak tidak perlu meminta maaf.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
It was not your fault. You shouldn't apologize.
It was not your fault. You must not apologize.
It was not your fault. You wouldn't apologize.
It was not your fault. You didn't have to apologize.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It was raining heavily. So, I ______
couldn't
had
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
couldn't
must
shouldn't
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You ______
didn't have to
should to not
must
'Saya perlu memakai pakaian itu kerana saya tiada pilihan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I am not wearing those clothes, I have no choice.
I had to wear those clothes, I had no choice.
I didn't have to wear those clothes, I had no choice.
I shouldn't wear those clothes, I have no choice.
'Kamu tidak perlu datang bersama dengannya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
You had to come with her.
You couldn't come with her.
You didn't have to come with her.
You shouldn't come with her.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
couldn't
could do
haven't
must to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
had not
couldn't
must don't
not must
'Saya perlu menelefon kawan saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
I shouldn't call my friend.
I had to call my friend.
Kami tidak dapat bercakap banyak.
  • We
  • didn't have to
  • much.
  • couldn't
  • talks
  • talk
  Saya perlu balik awal.
  • I
  • to go
  • fast.
  • early.
  • had
  • home
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  could be
  would to
  had to
  must
  'Pada permulaan, ia amat susah untuk saya dan saya tidak dapat menyesuaikan diri.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  At first, it was difficult for me to adjust and I couldn't fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I didn't have to fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I had to fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I shouldn't fit in.
  'Biarpun teksi juga tidak dapat ke sana.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Even taxies didn't have to go there.
  Even taxies had to go there.
  Even taxies couldn't go there.
  Even taxies mustn't go there.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya