Latihan obligasi/keperluan
try Again
Tip1:hello
Lesson 264
Latihan obligasi/keperluan
Tip
Must = Mesti
Gunakan \'must\' untuk menunjukkan kuasa mutlak.
Have to = Perlu. Bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu.
\'past tense\' bagi \'have to\' ialah \'had to\'. \'Have to\' adalah cadangan, ia bukannya paksaan/wajib seperti 'must'.
'Kamu hampir ditimpa kemalangan. Lain kali pandu dengan berhati-hati.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
You nearly had an accident. You must drive more carefully.
You nearly had an accident. You have to drive more carefully.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
had to
must
have to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You ______
have to
must
'Saya perlu memberi ucapan di sekolah.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have to make a speech at school.
I must make a speech at school.
I could make a speech at school.
I should make a speech at school.
'Kamu mesti fail cukai tepat pada masa.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
You must file your taxes on time.
You have to file your taxes on time.
'Saya tidak dapat menghadiri pesta. Saya perlu belajar.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I can not come to the party. I had to study.
I can not come to the party. I must study.
I can not come to the party. I can study.
I can not come to the party. I have to study.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
must
have
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I often ______
have to
must
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It was a party so I ______
have to
had to
must
'Saya benci memakai pakaian berbulu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
I hate having to wear woolens.
I hate must wear woolens.
'Kamu perlu pergi sekarang?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
Do you have to leave now?
Do you must leave now?
'Ini adalah filem orang dewasa. Kamu tidak boleh tonton.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
This is an adult movie. You mustn't watch it.
This is an adult movie. You don't have to watch it.
Tip
=
\'Need/Don't need\' juga bermaksud perlu.
=
Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
You ______
have to
mustn't
don't need to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You ______
mustn't
don't need to
don't have to
'Dia tidak membuat janji temu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
She didn't need to make an appointment.
She doesn't need to make an appointment.
'Kamu tidak perlu mengambil Nuriyah, dia telah menempah teksi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
You have to pick Nuriyah up. She has booked a cab.
You don't have to pick Nuriyah up. She has booked a cab.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya