Latihan untuk Connectors
try Again
Tip1:hello
Lesson 265
Latihan untuk Connectors
'Kamu akan kesepian, melainkan kamu berkawan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Unless you make friends, you will feel lonely.
If you make friends, you will feel lonely.
As long as you make friends, you will feel lonely.
When you don't make friends, you will feel lonely.
'Jika kamu perlukan kereta baru, saya boleh berikan cadangan ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Unless you need a new car, I can give some suggestions.
When you need a new car, I can give some suggestions.
If you need a new car, I can give some suggestions.
As long as you need a new car, I can give some suggestions.
Tip
As long as = Sekiranya (condition - syarat)
As long as = Selagi (provided that - disediakan)

Eg: I will accept the gift as long as it isn't expensive = Saya akan menerima hadiah itu sekiranya ia tidak mahal.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You'll pass the exam ______
unless
as long as
as far as
as well as
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I won't pay you ______
unless you deliver
if you not deliver
unless you don't deliver
Tip
=
'In case' dan 'If' hampir serupa, tetapi \'in case\' digunakan sebagai amaran manakala \'if\' digunakan sebagai syarat \'condition\'.
Eg: In case of an earthquake, don't use the elevator. = Jika berlaku gempa bumi, jangan guna lif.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I'm sure you'll find an apartment in Kuala Lumpur, but call me ______
unless
in case
'Kamu akan dapat kejutan apabila tiba di rumah.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
You will find a surprise when you get home.
You will find a surprise in case you get home.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
unless
as long as
in case
when
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You can borrow my bike ______
unless
as long as
Saya tidak akan pergi kecuali persembahan itu adalah percuma.
  • I won't go,
  • if
  • is free.
  • unless
  • the show
  • as long as
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I will take a day off ______
  unless
  as long as
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  You will not recover ______
  unless
  as long as
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I carried an umbrella ______
  in case
  unless
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya