Latihan untuk If vs. unless
try Again
Tip1:hello
Lesson 266
Latihan untuk If vs. unless
Tip
Kami akan keluar melainkan turun salji. = We'll go out unless it snows.
Kami akan keluar jika tidak turun salji. = We'll go out if it doesn't snow.

Kedua-dua ayat ini membawa maksud yang sama.
Tetapi \'unless\' adalah Kata Penghubung sebaliknya\'unless it doesn't snow\'.
If it doesn't snow. = Jika tidak turun salji.
Unless it snows = Melainkan turun salji.

Unless = 'If + don't/doesn't'.
'Jika kamu dahaga, kenapa tidak beli satu botol air?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
If you are thirsty, why don't you buy a bottle of water?
Unless you are thirsty, why don't you buy a bottle of water?
'Kita akan pergi merentas jika cuaca tidak terlalu panas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
We'll go trekking if it is too hot.
We'll go trekking unless it is too hot.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Come to my place for dinner on Saturday, ______
if
unless
'Maaf kalau tidak keberatan, boleh saya pinjam telefon anda?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
If you don't mind, can I use your phone?
Unless you don't mind, can I use your phone?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Zahari will get a better score ______
if
unless
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Zahari will not pass ______
unless
if
Cepat sikit! Jika tidak, kita akan terlepas kereta api.
  • Hurry up!
  • we hurry
  • if
  • unless
  • we will miss
  • the train.
  Apa akan anda lakukan jika terjumpa ular?
  • if
  • unless
  • you saw
  • what would
  • a snake?
  • you do
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  ______
  If you bring
  Unless you bring
  Unless you don't bring
  'Jika tertangkap, dia akan dipenjarakan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Unless he gets caught, he will go to jail.
  If he gets caught, he will go to jail.
  If he doesn't get caught, he will go to jail.
  If he is get caught, he will go to jail.
  'Jika kamu tidak berhenti menjerit, saya tidak akan bercakap dengan kamu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Unless you are not stop shouting, I will not talk to you.
  Unless you don't stop shouting, I will not talk to you.
  If you stop shouting, I will not talk to you.
  If you don't stop shouting, I will not talk to you.
  'Saya rasa tidak senang hati, melainkan saya berenang setiap hari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I don't feel happy, if I swim every day.
  I don't feel happy, unless I swim every day.
  I don't feel happy, unless I don't swim every day.
  I don't feel happy, unless I not swim every day.
  'Kita akan dapat susah jika sesuatu tidak kena.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  We will be in trouble if it goes wrong.
  We will be in trouble unless it goes wrong.
  We will be in trouble if it go wrong.
  We will be in trouble unless it go wrong.
  Saya tidak akan keluar sekiranya hujan.
  • it's raining.
  • want to
  • if
  • I don't
  • go out
  • unless
  'Jika mereka datang lambat lagi, saya akan mengamuk.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Unless they come in late again, I'll be furious.
  If they comes in late again, I'll be furious.
  If they come in late again, I'll be furious.
  Unless they don't come in late again, I'll be furious.
  Saya tidak akan lakukannya kecuali kamu setuju menolong.
  • to help me.
  • unless
  • if
  • I won't
  • you agree
  • do it
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya