Learn about possessive adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 27
Learn about possessive adjectives
This=Bu
is=(-DİR)
a=BİR
This=BU
is=(-DİR)
my=BENİM
İpucu
Bu bir kızdır = This is a girl
Bu bir oğlandır = This is a boy
This 'bu' anlamına gelir ve yakınımızdaki nesneler, kişiler ya da hayvanlar için kullanılır.
'Bu benim kocamdır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
This is mine husband.
This is my husband.
This husband is my.
That is my husband.
İpucu
This is my car = Bu benim arabamdır.
My car = benim aravam
'My' 'car' (araba) sözcüğü nitelendirir. Bu yüzden 'my' bir iyelik sıfatıdır.
This car is mine. = Bu araba benimdir.
Mine bir iyelik zamiridir.
İyelik zamirleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır. y generalmente viene en el final de la frase.

(This car is mine = Bu arada benimdir. vs. This is my car = Bu benim arabam).
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bu benim arabamdır.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bu senin köpeğin mi?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Benim arkadaşlarım
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Senin kocan
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Senin kız kardeşlerin
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bu senin köpeğin mi?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Senin köpeklerin
BU BENİM KÖPEĞİM DEĞİL.
  • dog.
  • is
  • not
  • my
  • this
  • has
  Dinleyin ve doğru Türkçe çeviriyi seçin. 'Your sister and my brother.' ;
  Senin kız kardeşin ve benim erkek kardeşim.
  Benim kız kardeşim ve senin erkek kardeşin.
  Senin kız kardeşin ve benim kız kardeşim.
  Senin kız kardeşlerin ve benim erkek kardeşlerim.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Senin kız kardeşlerin
  İpucu
  Sen/ Siz = You
  'You'nun iyelik sıfatı hali:
  Senin/ Sizin = Your
  'Your' bir iyelik sıfatıdır. Türkçede 'senin' ve 'sizin' iyelik sıfatları için farklı kelimeler kullanırken İngilizcede 'yours' iki anlamı da verir.
  Her=ONUN (BİR KADINDAN BAHSEDERKEN)
  sister=KIZ KARDEŞİ
  is=(-DİR)
  İpucu
  Onun (bir kadından bahsederken) = Her
  She = O (bir kadından bahsederken).
  'She'nin iyelik sıfatı 'her' sözcüğüdür. Her - onun (bir kadından bahsederken)
  Dinleyin ve doğru Türkçe çeviriyi seçin. 'Her sister' ;
  Senin kız kardeşin
  Benim kız kardeşim
  Senin kız kardeşlerin
  Onun kız kardeşi
  'Onun kız kardeşleri güzeldir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Her sisters are pretty.
  Hers sisters are pretty.
  Her sister is pretty.
  His sister is pretty.
  Uygun sözcüğü seçin.
  This is ______
  her
  hers
  she
  Uygun sözcüğü seçin.
  This is ______
  me
  mine
  my
  'Benim kız kardeşlerim İngilizce konuşurlar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My sister speaks English.
  My sisters speaks English.
  My's sisters speak English.
  My sisters speak English.
  İpucu
  Onun (bir kadından bahsederken) = Her
  She = O (bir kadından bahsederken). Her = Onun (bir kadından bahsederken).
  Onun (bir erkekten bahsederken) = His
  He = O (bir erkekten bahsederken). His = Onun (bir erkekten bahsederken).
  Uygun sözcüğü seçerek boşluğu doldurun.
  Your friend ______
  speak
  speaking
  speaks
  'Kız kardeşin Japonca konuşur mu?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Do your sister speak Japanese?
  Does your sister speak Japanese?
  Does your sister speaks Japanese?
  Your sister speaks Japanese?
  Our=BİZİM
  brother=ERKEK KARDEŞİMİZ
  is=(-DİR)
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Bizim
  'Bizim erkek kardeşlerimiz zekidir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Our brother is smart.
  Our brothers is smart.
  My brothers are smart.
  Our brothers are smart.
  Uygun sözcüğü
  Our brother ______
  speak
  speaks
  Uygun sözcüğü seçin.
  Our brothers ______
  speak
  speaks
  'Erkek kardeşlerin Japonca konuşur mu?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Do your brothers speaks Japanese?
  Do your brothers speak Japanese?
  Do our brothers speak Japanese?
  Does your brothers speak Japanese?
  Uygun sözcüğü seçin.
  ______
  Does
  Do
  Are
  Their=ONLARIN
  parents=EBEVEYNLERİ
  are=(-DİR)
  from=(-DEN, -Lİ)
  Uygun sözcüğü seçin.
  This is ______
  there
  their
  İpucu
  Onların = Their
  Örnek:
  Onların kız kardeşi = Their sister
  =
  Uygun sözcüğü seçin.
  ______
  Theirs
  Their
  Their are
  Uygun sözcüğü seçin.
  This ______
  are
  am
  is
  Uygun sözcüğü seçin.
  ______
  Their
  They
  There
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Bizim çocuklarımız
  Uygun sözcüğü seçin.
  ______
  Her
  His
  She
  Uygun sözcüğü seçin.
  ______
  Her
  His
  She
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime