Belajar susunan Kata Adjektif
try Again
Tip1:hello
Lesson 278
Belajar susunan Kata Adjektif
Tip
=
Penutur bahasa Inggeris menggunakan kata sifat (adjective) mengikut susunan tertentu apabila meletakkan adjektif.
Setiap kata sifat dipisahkan dengan menggunakan koma.
Contohnya:
He drives a big, expensive, American bike.
Her cousin is an interesting, old, Malay man.

Apabila menggunakan lebih daripada satu kata sifat untuk menggambarkan kata nama (noun), letakkan adjektif dalam susunan yang berikut sebelum kata nama:
Perhatian: Kita biasa menggunakan tidak lebih daripada tiga adjektif sebelumnya kata nama
1) Opinion (pendapat) -
Contohnya: an interesting book, a boring lecture.
2) Dimension (dimensi) - Contohnya: a big durian, a thin wallet.
3) Age (umur) - Contohnya: a new car, a modern building, an ancient ruin.
4) Shape (bentuk) - Contohnya: a square box, an oval mask, a round ball.
5) Colour/Color dalam American English (warna) - Contohnya: a pink hat, a blue book, a black coat.
6) Origin (asal) - Contohnya: some Nyonya shoes, a Malay village, a Malaysian car.
7) Material (bahan) - Contohnya: a wooden box, a woolen sweater, a plastic toy.

=
Tip
=
Lihat contoh dibawah, perhatikan susunannya:
1) A wonderful old Indian clock. (opinion - age - origin).
2) A big square red table. (dimension - shape - colour).
3) A disgusting pink plastic bag. (opinion - colour - material).
=
Baju merah itu sudah terlalu buruk untuk dipakai lagi.
  • too
  • old
  • to
  • The red
  • be worn anymore.
  • shirt is
  Saya telah membeli satu meja yang besar, bulat dan diperbuat daripada kayu.
  • I bought
  • a
  • round,
  • huge,
  • table.
  • wooden
  Pilih ayat yang betul.
  For his birthday, he was given a beautiful, brown sweater.
  For his birthday, he was given a brown, beautiful sweater.
  'Ini adalah pisau lama keluli kepunyaian nenek saya sejak awal 60-an.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.
  This is a steel old knife that my grandmother had with her since the early 60s.
  This is an old steel knife that my grandmother had with her since the early 60s.
  Kawan saya menghadiahkan saya sepasang selipar yang bergaya, dan berwarna kuning.
  • My friend
  • yellow
  • a pair of
  • gifted me
  • fashionable,
  • slippers.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ate a ______
  a delicious, ripe, green
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She has a ______
  beautiful, small, modern
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I went to the neighborhood bookstore and bought an ______
  interesting, small, Spanish
  Spanish, interesting, small
  small, interesting, Spanish
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  What an ______
  ugly, old, rectangular
  old, rectangular, ugly
  rectangular, old, ugly
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She wore a ______
  beautiful, pink, chiffon
  beautiful, chiffon, pink
  pink, beautiful, chiffon
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He has a ______
  big, round
  round, big
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She is ______
  a boring, old, American
  an old, boring, American
  an American, old, boring
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya