Kata Modals untuk kebolehan (can, could, be able to)
try Again
Tip1:hello
Lesson 280
Kata Modals untuk kebolehan (can, could, be able to)
Tip
=
Cara-cara untuk menunjukkan 'ability' (kebolehan):
1) Kita menggunakan 'can' (boleh) dan 'can't' (tidak boleh) untuk bercakap tentang 'ability' pada masa kini (present). Pada masa kini, kita menggunakan kedua-dua 'can' dan 'be able to' (dapat), tetapi 'can' lebih biasa digunakan:

2) Kita menggunakan 'could' dan 'couldn't' untuk bercakap tentang 'general ability' pada masa lalu (past).

3) Kita menggunakan 'be able to' (dapat) untuk mengatakan bahawa seseorang yang berjaya melakukan sesuatu pada suatu masa tertentu (tetapi tidak semestinya dapat melakukannya setiap masa).
=
'Bolehkah anda bermain piano ketika anda masih kecil?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Could you play the piano when you were a child?
Can you play the piano when you were a child?
Can't you play the piano when you were a child?
Couldn't you play the piano when you were a child?
Tip
=
Past Ability (Keupayaan Lalu).
Kita menggunakan 'could' (boleh) atau 'was/were able to' (telah/mampu) untuk bercakap tentang kebolehan yang wujud untuk masa yang lama pada masa lalu (past), tetapi tidak lagi sekarang:
When I was young, I could eat like a pig and not get fat. = Ketika saya masih muda, saya boleh makan seperti babi dan tidak menjadi gemuk.
When I was a teenager, I could stay up all night without getting tired. = Ketika saya masih remaja, saya boleh berjaga sepanjang malam dan tidak terasa letih.

Tetapi,

Kita hanya menggunakan \'was/were able to' dengan kata kerja tindakan (action verbs) untuk bercakap tentang kebolehan yang berkaitan dengan satu peristiwa:

BETUL: We were able to go swimming yesterday because the weather was so nice. = Kami dapat pergi berenang semalam kerana cuaca begitu baik

SALAH:. We could go swimming yesterday because the weather was so nice. = Kita boleh pergi berenang semalam kerana cuaca begitu baik.
=
Tip
=
Tetapi, kita menggunakan sama ada 'can' atau 'was/were able to' dengan beberapa kata kerja stative 'stative verbs' (see-lihat, hear-dengar, feel-perasaan, taste-rasa) walaupun untuk bercakap tentang kebolehan yang berkaitan dengan satu kejadian. (Stative kata kerja adalah kata kerja yang menyatakan keadaan bukannya tindakan.)

1. Were you able to see the solar eclipse from your balcony yesterday? = Adakah kamu dapat melihat gerhana matahari dari balkoni semalam?

2. Could you see the solar eclipse from your balcony yesterday? = Bolehkah kamu melihat gerhana matahari dari balkoni semalam?

Kedua-dua ayat di atas adalah betul.
=
'Dia kecewa kerana tidak mampu untuk mendapatkan tiket ke perlawanan bola sepak.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He was disappointed because he can't get the tickets for the football match.
He was disappointed because he is not able to get the tickets for the football match.
He was disappointed because he was not able to get the tickets for the football match.
He was disappointed because he was not able to gets the tickets for the football match.
'Saya mahu menangis, tetapi dengan cuba sedaya upaya, saya dapat bertenang.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I wanted to cry, but with a great amount of effort, I am able to stay calm.
I wanted to cry, but with a great amount of effort, I can stay calm.
I wanted to cry, but with a great amount of effort, I could stay calm.
I wanted to cry, but with a great amount of effort, I was able to stay calm.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
can't
can
couldn't
Tip
=
Future Ability (Keupayaan Masa Depan). Kita hanya menggunakan 'will be able to' (akan dapat) untuk bercakap tentang kemahiran atau kebolehan pada masa akan datang (future) yang belum lagi anda kuasai, tetapi anda bakal melakukannya suatu hari nanti. Kita tidak menggunakan 'can' bagi keupayaan yang bakal anda lakukan.

BETUL: When I finish training I will be able to run at twice the speed. = Selepas tamat latihan, saya akan dapat berlari pada kelajuan dua kali ganda.

SALAH:. When I finish training I can run at twice the speed. = Selepas tamat latihan, saya boleh berlari pada kelajuan dua kali ganda.

Tetapi, apabila tidak bercakap tentang kemahiran, kita boleh menggunakan sama ada 'can' (boleh) atau 'will be able to' (dapat).


Kita menggunakan sama ada 'can' atau 'be able to' apabila kita bercakap mengenai keputusan dan rancangan pada masa akan datang:

BETUL: I’m busy now, but I can help you in an hour. = Saya tengah sibuk sekarang, tetapi saya boleh membantu kamu dalam masa satu jam.

BETUL: I’m busy now, but I’ll be able to help you in an hour. = Saya tengah sibuk sekarang, tetapi saya akan dapat membantu kamu dalam masa satu jam.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
can
will be able to
could
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Mr. Liu ______
can
was able to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
cants
kant
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Could you
Couldn't you
Will you be able to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
isn't able to
hasn't able to
wasn't able to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
When I finish my learning lessons with Hello English, I ______
will be able to
can
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Jamal is absent from class today. He ______
could
was able to
is able to
Saya boleh memandu ke sekolah.
  • I can
  • to
  • be
  • drive
  • school.
  • I am
  Saya tidak dapat mencari buku saya.
  • I
  • find
  • my book.
  • couldn't
  • found
  • can't
  Disebabkan hujan lebat saya tidak dapat keluar.
  • heavy rains
  • go out.
  • I was
  • due to
  • not able to
  • couldn't
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya