Latihan untuk Could vs. Be able to
try Again
Tip1:hello
Lesson 281
Latihan untuk Could vs. Be able to
Tip
=
COULD vs. WAS/WERE ABLE TO
=
Kita menggunakan 'could' ATAU 'was/were able to' untuk bercakap tentang keupayaan 'umum' ('general' ability) yang wujud dalam masa yang lama pada masa lalu (past).

BETUL: I could eat an entire cake when I was five, but I can't anymore. = Saya boleh makan seluruh kek ketika saya berusia lima tahun, tetapi kini tidak lagi.

BETUL: I was able to eat an entire cake when I was five, but I can't anymore. = Saya dapat makan seluruh kek ketika saya berusia lima tahun, tetapi kini tidak lagi.

Keadaan tersebut wujud pada masa lalu (past) untuk masa yang lama. Oleh itu, kita boleh menggunakan sama ada 'could' (boleh) atau 'was able to' (dapat) di sini.
Tip
=
COULD vs. WAS/WERE ABLE TO
=
1. Kita HANYA menggunakan 'was/were able to' jika kita bercakap tentang apa yang berlaku dalam keadaan tertentu atau merujuk kepada satu pencapaian tertentu pada masa lalu (past).

BETUL: I was able to get a ticket to the concert.
SALAH: I could get a ticket to the concert.

Di sini, untuk mendapatkan tiket ke konsert tertentu menunjukkan keupayaan yang berkaitan dengan satu keadaan (secara umum, ia tidak seperti orang yang tidak boleh mendapatkan tiket. Oleh itu, kita HANYA menggunakan 'was/were able to' di sini.)

2. Walau bagaimanapun, dengan kata kerja stative 'stative verbs' (verbs of perception such as see, hear; or verbs of thinking such as understand), kita boleh menggunakan 'could' dan 'was/were able to'. Walaupun 'could' lebih kerap digunakan dalam kes-kes tersebut.

BETUL: I could see the rainbow from my window.
BETUL: I was able to see the rainbow from my window.

3. Dalam ayat negatif, (walaupun ia hanya satu kejadian), kita boleh menggunakan sama ada:
'wasn't/weren't able to' ATAU 'couldn't' untuk bercakap tentang keupayaan negatif yang berkaitan dengan satu kejadian.

BETUL: I wasn't able to get a ticket to the concert.
BETUL: I couldn't get a ticket to the concert.

Oleh kerana, itu adalah ayat negatif, kita boleh menggunakan salah satu daripadanya.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Could you
Can you
Were you able to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
When she was a child she ______
could
was able to
Both (could/was able to)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
couldn't
wasn't able to
Both (couldn't/wasn't able to)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Fortunately they ______
could
were able to
Both (could/were able to)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Since the exam was difficult only a few students ______
could
are able to
were able to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She woke up early so she ______
was able to went
was able to gone
was able to go
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There were mosquitoes so I ______
wasn't able to
couldn't
Both (couldn't/was not able to)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She hadn't saved money so she ______
wasn't able to
couldn't
Both (couldn't/wasn't able to)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It stopped raining so they ______
were able to
could
both (were able to/could)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (Trick Question!)
He studied hard so that he ______
could
was able to
(both)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There was no sun so the clothes ______
were not able to
couldn't
'Ringkasan - Penggunaan Could/ Was able to'^~^'typefacestyle'
Keupayaan umum pada masa lalu (past) Kedua-dua could / was able to boleh digunakan
Pencapaian tertentu atau kejayaan pada keadaan tertentu Hanya was able to boleh digunakan
Dengan kata kerja verbs of sense or thinking (see-lihat, hear-dengar, smell-bau, understand-faham, remember-ingat) Kedua-dua could / was able to boleh digunakan (lebih baik gunakan could)
Dalam situasi negatif Kedua-dua could / was able to boleh digunakan
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya