Simple past vs. Present Perfect: practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 286
Simple past vs. Present Perfect: practice
'त्याने 1999 मध्ये अभियांत्रिकीची पदवी पूर्ण केली.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
He completed his degree in mechanical engineering in 1999.
He has just completed his degree in mechanical engineering in 1999.
'आमची तिच्या बाबतीत आधी कधी ऐकले नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
We hadn't ever heard about her achievements.
We never ever hear about her achievements.
'त्याने वाहतुकीला नियंत्रित कण्याची प्रणाली बनवली होती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
He has developed a system to control the traffic.
He developed a system to control the traffic.
'1975 मध्ये, त्याने संगणकावर एक पुस्तक लिहिले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
In 1975, he has written a book on computer sciences.
In 1975, he wrote a book on computer sciences.
'त्याने त्याचे कॉलेज सोडले आणि काम सुरु केले.' चे पॅसिव निवडा.
He left his college and started working in the field of his choice.
He has left his college and has started working in the field of his choice.
'तो अजूनपर्यंत त्याच्या घरी पोहोचला नाही.' चे पॅसिव निवडा.
He didn't reached his home yet.
He hasn't reached his home yet.
'त्याने दोन पुस्तके लिहिली आहेत दोन्हीसुद्धा उत्तम सेलर राहिली आहेत.' चे पॅसिव निवडा.
He wrote two books, both of which have been best sellers.
He has written two books, both of which have been best sellers.
'त्याने त्याच्या आयुष्यातील सगळ्यात महत्वाचा निर्णय घेतला होता.' चे पॅसिव निवडा.
He took the most important decision of his life.
He has taken the most important decision of his life.
'आम्हाला बागेमध्ये एक प्रेत मिळाले.' चे पॅसिव निवडा.
We have found a dead body in the garden.
We found a dead body in the garden.
'मला तुमच्यामध्ये माझा उत्तम मित्र भेटला आहे.' चे पॅसिव निवडा
I have found my best friend in you.
I have founded my best friend in you.
तिने सकाळपासून अजूनपर्यंत काही खाल्ले नाही.
  • hasn't
  • since the
  • she
  • eaten anything
  • crack of dawn.
  • ate anything
  मी त्याला देशातून लगेच पळून जाण्यसाठी सांगितले.
  • immediately.
  • asked him
  • the country
  • to flee
  • I
  • to fled
  मी आधी हे पुस्तक वाचलेले आहे.
  • before.
  • I have
  • this
  • read
  • book
  • I
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द