Use of 'Can' 'Could' Cannot'
try Again
Tip1:hello
Lesson 29
Use of 'Can' 'Could' Cannot'
İpucu
=
İngilizcede 'can' yeteneklerimizden bahsederken kullanılır. Birinin bir şeyi yapabilme becerisini gösterir.

(Ben) fiil+ebilirim = I can
(Ben)dans edebilirim = I can dance

Note:
1) 'Can' özneye göre biçim değiştirmez. 3. tekil şahıslar için dahi 'can' kullanırız.
2) Cümlenin öznesi ne olursa olsun, 'can' sözcüğünü takip eden fiillerin de biçimi değişmez.
O (erkek) dans edebilir = He can dance
We do not say: 'He cans dance' or 'He can dances'.
I can (Ben) -ebilirim
We can (Biz) -ebiliriz
You can (Sen/Siz) -ebilirsin/iz
You all can (Siz) -ebilirsiniz
He can (O - erkek) -ebilir
She can (O - kadın) -ebilir
They can (Onlar) -ebilirler
Can=-EBİLİR MİSİN?
you=(SEN)
Can=-EBİLİR MİSİN?
you=(SEN)
İpucu
Can you dance? = Dans edebilir misin?
'Can' bir şeyi yapabilme becerisini gösterir.
Dolayısıyla \'can\' ile başlayan sorular, birinin bir şeyi yapma becerisi olup olmadığı sorar.
Yes, I can dance = Evet, ben dans edebilirim.
'Türkçe konuşabilir misin?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Are you speak Turkish?
Can you speak Turkish?
You can speak Turkish?
Do you can speak Turkish?
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
______
Are you
Can you
Can you are
You can
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
İngilizce konuşabilir misin?
Evet, İNGİLİZCE KONUŞABİLİRİM.
  • am
  • I
  • can
  • yes,
  • speak
  • English.
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Yes, my mother ______
  cans drive
  can drives
  can drive
  drive can
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Dans edebilirim.
  İpucu
  (Ben) İngilizce konuşamam. = I cannot speak English.
  'Can' sözcüğünün arkasından gelen 'not' birinin bir şeyi yapamama halini belirtir.
  Bahar İngilizce konuşamaz. = Carolina cannot speak English.
  'Can' kullanımında olduğu gibi 'cannot' özneye göre biçim değiştirmez. 3. tekil şahıslar için dahi 'can' kullanırız.
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  cannot
  am not
  do not can
  not can
  İpucu
  (Ben) İngilizce konuşabilirim. = I can speak English.
  (Ben) İngilizce konuşamam. = I cannot speak English.
  Olumsuz cümleler için 'can' ve fiilin (speak) arasında 'not' ekleriz.
  YEMEK PİŞİREMEM.
  • can
  • do not
  • cook.
  • not
  • I
  • am
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  am not speak
  can speak not
  not can speak
  cannot speak
  'O (kadın) bir pasta yapabilir mi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Can she bake a cake?
  Is she bake a cake?
  Does she bake a cake?
  She can bake a cake?
  İpucu
  (Ben) İngilizce konuşamam. = I cannot speak English.
  'Cannot' (veya can not) 'can't' olarak kısaltılabilir.
  (Ben) İngilizce konuşamam. = I can't speak English.
  Uygun sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  She ______
  can't see
  can't don't see
  can't not see
  'Senin partine gelemem.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am not come to your party.
  I can't come to your party.
  I don't come to your party.
  I cann't come to your party.
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I'm sorry, I ______
  can't
  can
  don't
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  can't
  can
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Can
  Can you
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime