Mixed prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 290
Mixed prepositions
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
The reason ______
for
from
about
to
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
The best way to learn English is to learn a little every day ______
then
than
to
मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
You need to have a hands ______
on
up
down
'भिन्न मान्छेहरु, विदेशी भाषा सिक्ने भिन्न भिन्न तरीका मन पराउछन्. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
Different people prefer different ways to learning foreign languages.
Different people prefer different ways of learning foreign languages.
'अन्तमा, उद्देश्य भनेको मान्छेहरु सित कुराकानी गर्न सक्नु हो. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
After all, the objective is to be able to interact with other people.
At all, the objective is to be able to interact with other people.
'अंग्रेज़ी सिकेर तपाई अनुभव गर्नुहुनेछ कि तपाईको आत्मविश्वास बढेको छ. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
With learning English, you will feel that your confidence has increased.
By learning English, you will feel that your confidence has increased.
अंग्रेज़ी द्वारा तपाई मान्छेहरुलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ.
  • you can
  • a
  • people by
  • people with
  • English
  • impress
  यदि तपाई राम्रो अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ भने तपाईलाई राम्रो रोज़गारको अवसर मिल्नेछ.
  • you are a
  • You get
  • better job opportunities if
  • better job opportunities so
  • better job opportunities for
  • fluent English speaker.
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  ______
  By
  For
  To
  In
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  If you want ______
  for
  to
  about
  in
  'अंग्रेजीको माध्यमले तपाई नयाँ संस्कृतीहरुको बारेमा जान्न सक्नु हुनेछ. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
  From English, you will be able to learn about new cultures.
  With English, you will be able to learn about new cultures.
  मिसिंग शब्द चुनेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  You will be able to communicate better ______
  to
  with
  'तपाई नयाँ मान्छेहरु संग सजिलै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
  You will be able to talk to new people easily.
  You will be able to talk about new people easily.
  'अंग्रेज़ी सिक्नाले तपाईको क्यारियरलाई मदत गर्नेछ. ' को अंग्रेजी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
  Learning English will help you by your career.
  Learning English will help you with your career.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द