Bolehkah kamu ejakan?
try Again
Tip1:hello
Lesson 293
Bolehkah kamu ejakan?
Pilih ejaan yang betul:
Entrepreneur
Enterpreneur
Pilih ejaan yang betul:
Atiquate
Etiquette
Pilih ejaan yang betul:
Pledge
Plege
Pilih ejaan yang betul:
Seeze
Cease
Pilih ejaan yang betul:
Que
Queue
Pilih ejaan yang betul:
Believe
Bileve
Pilih ejaan yang betul:
Calendar
Calandar
Pilih ejaan yang betul:
Consience
Conscience
Pilih ejaan yang betul:
Consensus
Concensus
Pilih ejaan yang betul:
Disipline
Discipline
Pilih ejaan yang betul:
Access
Acess
Pilih ejaan yang betul:
Foriegn
Foreign
Pilih ejaan yang betul:
Grateful
Greatful
Pilih ejaan yang betul:
Hirarchy
Hierarchy
Pilih ejaan yang betul:
Ignorence
Ignorance
Pilih ejaan yang betul:
Independent
Independant
Pilih ejaan yang betul:
lisense
license
Pilih ejaan yang betul:
Maintenance
Maintainance
Pilih ejaan yang betul:
Maneuver
Manuver
Pilih ejaan yang betul:
Miniacher
Miniature
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya