Trendy words (selfie, deja vu, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 296
Trendy words (selfie, deja vu, etc.)
'मला पुर्वानुभव होत होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I was having a hallucination.
I was having a déjà vu.
'तो स्वतःचे छायाचित्र काढत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
He is taking a selfie.
He is taking a portrait.
'स्वतंत्र छायाचित्रकार जो नावाजलेल्या व्यक्तिमत्वांचे छायाचित्र घेतो आणि पत्रिकांना विकतो.' ला इंग्रजीत काय म्हणतात?
Pepperoni
Paparazzi
'इतका मांडलेल्या वस्तुवर कडे फेकुन कड्यात आलेल्या वस्तु जिंकण्याचा खेळ होवून सुद्धा आम्हाला काही मिळाले नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Even after all the hoopla we found nothing.
Even after all the hoolala we found nothing.
'पैसे' ला इंग्रजीत money च्या व्यतिरिक्त आणखी काय म्हणतात?
Bucks
Bugs
'उल्हास' ला इंग्रजीत happiness च्या व्यतिरिक्त आणखी काय म्हणतात?
Glee
Glum
'हेलीकॉप्टर' ला इंग्रजी (अनौपचारिक रुपात) मध्ये काय म्हणतात?
Chauffeur
Chopper
'मोफत भेट' ला इंग्रजीत काय म्हणाल?
Frisbee
Freebie
'यंत्र/मशीन' ला इंग्रजीत काय म्हणाल?
Gizmo
Gazelle
'The natural ability to talk in a way that people find entertaining or persuasive.' च्या साठी योग्य शब्द निवडा.
The gate of the gab
The gift of the gab
'आम्ही पार्टी मध्ये खूप चांगला वेळ घालवला.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
We had a gala time at the party.
We had a saga time at the party.
'एक फॅशन जी थोड्या वेळासाठीच राहते.' चा इंग्रजीत अर्थ काय आहे?
Fade
Fad
'मुकुट जो मुलींद्वारे घातला जातो.' चा इंग्रजीत अर्थ काय आहे?
Apron
Tiara
'अनौपचारिक रुपात - जेव्हा तुम्ही टीवीवर एखादी मालिका एका मागून एक पाहताच जात, न थांबता' याला इंग्रजीत काय म्हणतात?
Bungee watch
Binge watch
'पाल' ला इंग्रजीत lizard च्या व्यतिरिक्त आणखी काय म्हणतात?
Grasshopper
Gecko
'युक्ती/डावपेच' ला इंग्रजीत trick च्या व्यतिरिक्त आणखी काय म्हणतात?
Gimmick
Glimmer
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द