'तपाईं कताबाट हुन्हुन्छ?' सोध्ने सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 3
'तपाईं कताबाट हुन्हुन्छ?' सोध्ने सिक्नुहोस्
______
______
______
  सुन्नुहोस्

  Did you Know

  आफ्नो गल्ती पछि तुरुन्त संशोधन गरी 4x द्वारा अवधारणा बढ्छ Hello English Pro मा अब स्मार्ट संशोधन सुविधा संग संशोधन गर्नु

  Rs. 150 प्रति महिना
  12 महिना

  पूर्ण योजना हेर्नु

  यस game मा पाउन सकिन्थ्यो:
  तपाइले यस पटक स्कोर गर्नु भ​एको छ:
  तपाइको पछिल्लो सर्वाधिक स्कोर:
  पछिल्लो स्कोर बाट सुधार:


  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द