Profession 'What do you do?'
try Again
Tip1:hello
Lesson 30
Profession 'What do you do?'
I=Ben
work=ÇALIŞIYORUM
at=-DE/DA
I=BEN
work=ÇALIŞIYORUM
at=-DE/DA
a=BİR
school.=OKUL
'Ben bir okulda çalışıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I work at a school.
I work at a restaurant.
I work at a hospital.
I work at a factory.
'Microsoft'ta çalışıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I work at a Microsoft.
I work at the Microsoft.
I work at Microsoft.
I at Microsoft work.
BİR BANKADA ÇALIŞIYORUM.
  • work
  • I
  • a
  • at
  • bank.
  • on
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  ÇALIŞIYORUM
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Bir okulda çalışıyorum
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  works
  work
  am work
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I work ______
  at
  at a
  on
  'Sen bir restoranda çalışıyorsun.' Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:;
  You work at restaurant.
  You work at a restaurant.
  You do work at a restaurant.
  You at a restaurant work.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Sen bir okulda çalışıyorsun.
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  You are an engineer. You ______
  works
  work
  are work
  'O bir okulda çalışır.' Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:;
  She is working at a school.
  She at a school works.
  She works at a school.
  She work at a school.
  'O (erkek) çalışıyor.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  He works.
  He work.
  You work.
  She works.
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  He ______
  works
  work
  is work
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  O (erkek) bir hastanede çalışıyor.
  'Annem babam çalışıyorlar' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My parents are work.
  My parents works.
  My parent works.
  My parents work.
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin:
  ______
  Bahar and Ali
  Ali
  Bahar
  'Biz çalışıyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  You work
  They work
  I work
  We work
  Doğru sözcüğü seçin:
  Bahadır and I ______
  works
  are work
  work
  Where=Nerede
  do=(YARDIMCI FİİL)
  you=sen
  İpucu
  Nerede çalışıyorsun? = Where do you work?
  İngilizcede soru cümleleri şu şekilde yapılır: soru sözcüğü + yardımcı fiil (is/am/are/do) + özne + temel fiil

  Soru sözcüğü = Where (Nerede)
  Yardımcı fiil= Do
  Özne = You (Sen)
  Temel fiil = Work (Çalışmak)
  =
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Nerede?
  NEREDE ÇALIŞIYORSUN?
  • do
  • where
  • you
  • are
  • work?
  • does
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Where ______
  are
  is
  does
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  Do you ______
  works
  work
  working
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Nerede çalışıyorsun?
  DİYALOĞU DİNLEYİN.
  : What is your name?
  : Adın nedir?


  : My name is .
  : Benim adım .


  : Where do you work?
  : Nerede çalışıyorsun?


  : I work at a school.
  : Bir okulda çalışıyorum.


  İpucu
  What do you do? = Ne yapıyorsun?
  Unutmayın: 'Do' fiili, yardımcı fiil görevi görerek soru veya olumsuz cümle yapmamızda yardımcı olmanın yanında temel bir fiil olarak 'yapmak' anlamına da gelir.

  Bu durumda 'do' fiilinin bu iki halini aynı soru içinde kullanırız.
  Şimdi yukarıdaki soruya ve meslek isimleriyle ilgili birtakım başka sorulara nasıl yanıt verebileceğimizi öğreneceğiz.
  =
  'Meslekler'^~^'typefacestyle'
  Teacher Öğretmen
  Architect Mimar
  Student Öğrenci
  Waiter or Waitress Garson (erkek veya kadın)
  Doctor Doktor
  Nurse Hemşire
  Cashier Kasiyer
  Engineer Mühendis
  Lawyer Avukat
  Unemployed İşsiz
  İpucu
  I am a teacher = (Ben) (bir) öğretmenim
  We are teachers = Biz öğretmeniz
  Mesleğimizden bahsederken Türkçede genellikle meslek adından önce 'bir' demeyiz. Ancak İngilizcede 'a/an' dememiz gerekir.

  Türkçeden farklı olarak, birden fazla kişiden bahsedildiği durumlarda, meslek adının -s ekiyle çoğul yapılması gerektiğini unutmayın.
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Ben doktorum.'
  I am a doctor.
  I am doctor.
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Mimarım.'
  I am a architect.
  I am an architect.
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Öğrenciyim.' ;
  I am student.
  I am a student.
  I am teacher.
  I am a teacher.
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'O mühendistir.' ;
  He is an engineer.
  He is a cashier.
  He is a engineer.
  He is a nurse.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime