मेरी किताबें कहाँ हैं - अधिकार जताउनेवाला विशेषण सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 32
मेरी किताबें कहाँ हैं - अधिकार जताउनेवाला विशेषण सिक्नुहोस्
टिप
This is my bag. = यो मेरो ब्याग हो.
This is your bag. = यो तपाइको ब्याग हो.
\'my\', \'your\', आदि कुनै वस्तु माथि तपाइको अधिकार जताउन को लागि प्रयोग हुन्छ.
This=यो
is=हो
's= को
टिप
This is my bag. = यो मेरो ब्याग हो.
This is 's bag. = यो को ब्याग हो.
जब कुनै वस्तु को 'owner/मालिक' एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुन्छ तब संज्ञाको अगाडी 's लाग्छ​.
जस्तै: 's = को.
's= को
capital=राजधानी
is=हो
टिप
's capital is = को राजधानी हो.
's = को
' को घर मंदिर को पछाडी छ​.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
her house is behind the temple.
house is behind the temple.
house is behind the temple.
house is under the temple.
Where=कता
is=
's= को
' की बहिनि एयरपोर्ट मा छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
's sister is at the airport.
's sister's is at the airport.
's sister's is at the airport.
his sister is at the airport
'मेरी आँमा को ब्याग टेबल माथि छ.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
My mother bag's is on the table.
My's mother bag is on the table.
My mother's bag is on the table.
My mother is bag is on the table.
'मेरो साथी की बहिनि एयरपोर्ट को छेउ मा बस्छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
My friend sister's lives next to the airport.
My's friend sister lives next to the airport.
My friend's sister lives next to the airport.
My friend is sister lives next to the airport.
यो मेरो बुवा को ब्याग हो.
  • father's
  • my
  • my's
  • this
  • is
  • bag.
  ' को मा छ.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
  's is in .
  's is in .
  is is in .
  's is at .
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  My father's
  My father is
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  Japan is
  Japan of
  Japan's
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  मेरो साथी को ब्याग मेरो ब्याग को छेउ मा छ.
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  ______
  is
  's
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  मेरो साथी को घर एयरपोर्ट पछाडी छ.
  'के को कोठा तपाइको कोठा को छेउ मा छ?' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Is room's next to your room?
  Is room next to your's room?
  Is 's room next to your room?
  Is is room next to your room?
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.
  के Mark को ब्याग टेबल माथि छ?
  ' को बिरालो मेरो खाट मूनि छ.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. ;
  is cat is under my bed.
  's cat is under my bed.
  cat's is under my bed.
  's cat is on my bed.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द