माझी पुस्तके कुठे आहेत - अधिकार गाजवणारी विशेषणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 32
माझी पुस्तके कुठे आहेत - अधिकार गाजवणारी विशेषणे शिका
टिप
This is my bag = ही माझी बॅग आहे
=
आपण शिकलो आहोत कि \'my\', \'your\', वैगेरे कोणत्याही वस्तूंवर आपला अधिकार दाखवण्यासाठी वापरले जाते.
This=ही
is=आहे
's=ची
टिप
This is my bag = ही माझी बॅग आहे
=
जेव्हा कोणत्याही वस्तूचा ओनर / मालक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा असेल, तर मालकाच्या नावापुढे 's लागते
's= ची
capital=राजधानी
is=आहे
टिप
's capital is = ची राजधानी आहे
=
' घर मंदिराच्या मागे आहे' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
her house is behind the temple
house is behind the temple
's house is behind the temple
's house is under the temple
Where=कुठे
is=आहे
's=चे
'ची बहिण विमानतळावर आहे' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
's sister is at the airport
's sister's is at the airport
sister's is at the airport
his sister is at the airport
'माझ्या आईची बॅग टेबलावर आहे' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My mother bag's is on the table
My's mother bag is on the table
My mother's bag is on the table
My mother is bag is on the table
'माझ्या मित्राची बहिण विमानतळाच्या बाजूला राहते' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My friend sister's lives next to the airport
My's friend sister lives next to the airport
My friend's sister lives next to the airport
My friend is sister lives next to the airport
ही माझ्या वडिलांची बॅग आहे
  • father's
  • my
  • my's
  • this
  • is
  • bag
  ' चे , मध्ये आहे.' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  's is in .
  's is in .
  is is in .
  's is at .
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  My father's
  My father is
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  Japan is
  Japan of
  Japan's
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्या मित्राची बॅग माझ्या बॅगेच्या बाजूला आहे
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  is
  's
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझ्या मित्राचे घर विमानतळाच्या मागे आहे
  'काय ची खोली आपल्या खोलीच्या शेजारी आहे?' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Is room's next to your room?
  Is room next to your's room?
  Is 's room next to your room?
  Is is room next to your room?
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  काय Mark ची बॅग टेबलावर आहे?
  'ची मांजर माझ्या बिछान्याच्या खाली आहे' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is cat is under my bed
  's cat is under my bed
  cat's is under my bed
  's cat is on my bed
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द