Big Numbers
try Again
Tip1:hello
Lesson 33
Big Numbers
'1–10 Tekrar'^~^'typefacestyle'
1 (Bir) One
2 (İki) Two
3 (Üç) Three
4 (Dört) Four
5 (Beş) Five
6 (Altı) Six
7 (Yedi) Seven
8 (Sekiz) Eight
9 (Dokuz) Nine
10 (On) Ten
İpucu
=
Bir şeyin var olduğunu söylemek için 'there is' ve 'there are' kullanırız.

There is one table in the classroom = Sınıfta bir masa var.
There are three chairs in the classroom = Sınıfta üç sandalye var.
There are twenty people at the bus stop = Otobüs durağında yirmi kişi var.
=
There are=VAR
eleven=ON BİR
bags.=ÇANTA
1 (One) 11 (Eleven)
2 (Two) 12 (Twelve)
3 (Three) 13 (Thirteen) → yazıma dikkat edin
4 (Four) 14 (Fourteen)
5 (Five) 15 (Fifteen) → yazıma dikkat edin
6 (Six) 16 (Sixteen)
7 (Seven) 17 (Seventeen)
8 (Eight) 18 (Eighteen) → yazıma dikkat edin
9 (Nine) 19 (Nineteen)
10 (Ten) 20 (Twenty)
'Eleven' Dinleyin ve doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
Bir
Yirmi bir
On bir
On iki
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
On bir çanta
There are=var
twelve=ON İKİ
Dinleyin ve doğru Türkçe çeviriyi seçin: 'Twelve cars' ;
On iki araba
Yirmi iki araba
On bir araba
On üç araba
There are=VAR
thirteen=ON ÜÇ
'Eleven + Two' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
'Nine + Three' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
ON ÜÇ ERKEK KARDEŞİM VAR.
  • have
  • I
  • thirteen
  • brothers
  • threeteen
  • brother
  '13 + 1' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
  Thirteen
  Twelve
  Fourteen
  Nine
  ON BEŞ ÇANTA VAR.
  • bags.
  • are
  • there
  • fifteen
  • bag.
  • is
  '14 + 2' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
  Thirteen
  Twelve
  Sixteen
  Fifteen
  Diyaloğu dinleyin
  Ayşe: How many cars are there at the airport?
  Ayşe: Havaalanında kaç tane araba var?


  Burak: There are fifteen cars at the airport.
  Burak: Havaalanında on beş araba var.


  Doğru yanıtı seçin '17' ;
  Sixteen
  Twelve
  Seventeen
  Fifteen
  İpucu
  =
  Dikkat edin:

  6 = Six
  16 = Sixteen
  7 = Seven
  17 = Seventeen
  9 = Nine
  19 = Nineteen
  =
  İpucu
  =
  Yazıma dikkat edin:

  3 = Three
  13 = Thirteen; 'threeteen' değil
  5 = Five
  15 = Fifteen; 'fiveteen' değil
  8 = Eight
  18 = Eighteen; 'eightteen' değil
  =
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  There are ______
  threeteen
  one
  thirteen
  Doğru yanıtı seçin '19' ;
  Sixteen
  Nineteen
  Seventeen
  Fifteen
  I have=SAHİBİM
  twenty=20
  I have=SAHİBİM
  twenty one=YİRMİ BİR
  İpucu
  =
  22 = Twenty two
  20 = Twenty (20)
  2 = Two (2)
  =
  1 (One) 10 (Ten)
  2 (Two) 20 (Twenty) → yazıma dikkat edin
  3 (Three) 30 (Thirty) → yazıma dikkat edin
  4 (Four) 40 (Forty) → yazıma dikkat edin
  5 (Five) 50 (Fifty) → yazıma dikkat edin
  6 (Six) 60 (Sixty)
  7 (Seven) 70 (Seventy)
  8 (Eight) 80 (Eighty)
  9 (Nine) 90 (Ninety)
  1 (One) 21 (Twenty one)
  2 (Two) 32 (Thirty two)
  3 (Three) 43 (Forty three) → yazıma dikkat edin
  4 (Four) 54 (Fifty four) → yazıma dikkat edin
  5 (Five) 65 (Sixty five)
  6 (Six) 76 (Seventy six)
  7 (Seven) 87 (Eighty seven)
  8 (Eight) 98 (Ninety eight)
  9 (Nine) 99 (Ninety nine)
  10 (Ten) 100 (One hundred)
  İpucu
  =
  45 = Forty five
  40 = Forty (40)
  5 = Five (5)
  =
  Doğru yanıtı seçin '28' ;
  Eight
  Twenty eight
  Twenty
  Thirty eight
  Doğru yanıtı seçin '94' ;
  Forty nine
  Ninety nine
  Forty four
  Ninety four
  'Seksen beş' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Fifty eight
  Eighty
  Five
  Eighty five
  'Kırk iki' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Twenty four
  Fifty two
  Forty two
  Forty four
  TÜRKİYE'DE SEKSEN BİR İL VARDIR.
  • there are
  • one
  • eighty
  • cities
  • Turkey
  • in
  Doğru yanıtı seçin '99' ;
  Nineteen
  Ninety nine
  Ninety
  Nine
  Doğru yanıtı seçin '36' ;
  Thirty seven
  Thirty five
  Thirty
  Thirty six
  Doğru yanıtı seçin '68' ;
  Sixty eight
  Eighty six
  Sixty nine
  Eighty seven
  Doğru yanıtı seçin '84' ;
  Twenty four
  Forty eight
  Eighty four
  Forty four
  Doğru yanıtı seçin '79' ;
  Ninety seven
  Seventeen nine
  Sixty nine
  Seventy nine
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime