आपल्या खोलीचे वर्णन करणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 35
आपल्या खोलीचे वर्णन करणे शिका


फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
This is a dining table
This is a bed
'माझे कपाट खूप मोठे आहे.' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा.;
My cupboard is very big
My bed is very big
My side table is very big
My chandelier is very big
'माझ्या भिंतीकडील टेबलावर एक दिवा आहे.' चा इंग्रजीतील योग्य अनुवाद निवडा
There is a lamp on my side table
There is a lamp in my side table
'माझ्या खोलीत झुंबर आहे.' चा योग्य इंग्रजी अनुवाद निवडा
There is a chandelier in my room
There is a ceiling in my room.


फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
There is a painting under my wall
There is a painting on my wall
'माझी खोली मोठी आणि हवेशीर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My room is big and airy
My room has big and airy
My room has big and air
My room are big and airy


फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
There is a rug under the floor, on my bed
There is a rug on the floor, under my bed


फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
There are pillows and cushions on my bed
There is pillows and cushions on my bed


फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
There are two mirrors on my cupboard
There is a two mirrors on my cupboard
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझ्या बिछान्यावर दोन उशा आहेत
माझ्या खोलीतील भिंती पांढऱ्या आहेत
  • walls
  • white
  • room's
  • my
  • are
  • is


  फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा
  My room has wooden floorings
  My room has wooden flooring
  जमिनीवर एक गालीचा आहे
  माझी खोली मोठी आणि हवेशीर आहे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द