Belajar menerangkan suatu tempat
try Again
Tip1:hello
Lesson 37
Belajar menerangkan suatu tempat
A=Sebuah
quiet=tenang
I=Saya
live=tinggal
in=di
a=sebuah
Tip
Quiet = Tenang
Q-U-I-E-T -> ingat ejaannya
Quite = Cukup
Kedua-dua perkataan ini mempunyai ejaan yang hampir sama tetapi ertinya berbeza.
'Kawasan perumahan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Office
Neighborhood
Park
University
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tinggal di kawasan perumahan yang tenang.
A=Sebuah
busy=sibuk
'New York adalah sebuah bandar yang sibuk.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
New York is a beautiful city
New York is a busy city
New York is a fantastic city
New York is a friendly city
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
KL adalah sebuah bandar yang sibuk.
Tip
City = Bandar besar
Town = Bandar kecil
Dalam bahasa Inggeris, \'City\' digunakan untuk bandar yang besar. Bandar yang kecil disebut \'Town\'.
'Sibuk' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=Ini
village=desa
is=adalah
a=sebuah
'Sebuah tempat yang membosankan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
A beautiful place.
A fantastic place.
A quiet place.
A boring place.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Sebuah bandar yang membosankan.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Sebuah kampung yang tenang.
'Paris adalah sebuah bandar yang cantik.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Paris is a beautiful city.
Paris is a busy city.
Paris is a quiet city.
Paris is a boring city.
'London sangat mengagumkan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
London is fantastic.
London is a fantastic.
London is fantastic city.
London has fantastic city.
A=Sebuah
noisy=bising
=
has=mempunyai
noisy=bising
'Ini adalah sebuah bandar yang bising.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
This is a quiet city.
This is a beautiful city.
This is a busy city.
This is a noisy city.
' mempunyai jalan raya yang bising.' Pilihlah terjemahan bahasa Inggeris yang betul.;
has a noisy streets.
has noisy streets.
has quiet streets.
has noisy neighborhoods.
Pilih jawapan yang betul.
London has ______
noisy
noise
noisely
is noisy
Pilih jawapan yang betul.
New York has busy ______
streets
place
city
is street
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Jalan-jalan
Paris=Paris
has=mempunyai
great=hebat
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Restoran
mempunyai restoran-restoran yang hebat.
  • does
  • restaurants.
  • great
  • has
  • restaurant.
  mempunyai jalan-jalan yang bising.
  • noisy
  • streets.
  • quiet
  • has
  • busy
  adalah sebuah tempat yang mengagumkan.
  • fantastic
  • a
  • place.
  • is
  • village.
  adalah sebuah tempat yang cantik.
  • park.
  • beautiful
  • place.
  • is
  • a
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya