Do you have pets?
try Again
Tip1:hello
Lesson 38
Do you have pets?
'Vamos a aprender los nombres de algunas de las mascotas más comunes'^~^'typefacestyle'
Dog Köpek
Cat Kedi
Bird Kuş
Fish Balık
Turtle Kaplumbağa
Rabbit Tavşan
Hamster Hamster
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Kaplumbağa'
Turtle
Rabbit
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Balık' ;
Bear
Fish
Bird
Cat
İpucu
Do you have any pets? = Hiç evcil hayvanın var mı?
Do you have → sahip misin
any → hiç
pets → evcil hayvanlar
=
Türkçede birinin bir şeye sahip olup olmadığını sorarken isimleri genel olarak tekil kullanırız. Oysa İngilizcede bu isimler çoğul olarak kullanılır (Pet değil pets).
İpucu
Do you have any pets? = Hiç evcil hayvanın var mı?
Şöyle yanıt veririz:
Yes, I have a dog → Evet, bir köpeğim var
No, I don’t have any pets = Hayır, hiç evcil hayvanım yok.
No → Hayır
I don’t have → sahip değilim
any pets → evcil hayvanlar
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Üç kuşumuz var.' ;
They have three rabbits.
We have three rabbits.
We have three birds.
We are three birds.
İpucu
=
Bir kimseye herhangi bir hayvanı olup olmadığına da benzer bir şekilde sorabiliriz:
Do you have any dogs? = Hiç köpeğin var mı?
Do → Soru yardımcı fiili
you have → sahip misin
any → hiç
köpekler → dogs
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
Do ______
you has
you have
he have
they are
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Evet, benim bir köpeğim var.'
Yes, I have a dog.
Yes, I do have a dog.
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Evet, iki kuşum var.'
Yes, I have two fishes.
Yes, I have two birds.
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Hayır, benim hiç hamsterım yok.'
No, I don’t have any hamsters.
No, I don’t have any hamster.
İpucu
Do you like pets? = Evcil hayvanları sever misin?
Do you like dogs? = Köpekleri sever misin?
İngilizcede genel bir şeyden bahsederken belirli isimler için kullanılan 'the' tanımlığını kullanmamıza gerek yoktur.
Örneğin genel olarak köpeklerden bahsederken 'the dogs' değil 'dogs' deriz.
Dinleyin
Hey Jim, do you like pets?
Hey Jim, evcil hayvanları sever misin?


Yes, Brenda, I like pets.
Evet Brenda, evcil hayvanları severim.


Me too! Do you like rabbits?
Ben de! Tavşan sever misin?


No, I don’t like rabbits.
Hayır, tavşan sevmem.


Oh, I like rabbits.
Ah, ben tavşan severim.


Do you like cats?
Kedi sever misin?


Yes! I like cats.
Evet! Kedi severim.


Do you have any cats?
Hiç kedin var mı?


Yes, I have a cat.
Evet, bir kedim var.


İpucu
What is your dog’s name? = Köpeğinin adı ne?
Bir varlığın bir başka varlığa ait olduğunu belirtmek için, sahip olan kişi, hayvan veya nesnenin sonuna 's ekleriz.
=
Örnek:
My dog’s name -> Köpeğimin adı
Ayşe’s cat -> Ayşe'nin kedisi
İpucu
How is your pet? = Evcil hayvanın nasıl?
How → nasıl
is → -(dır)
your → senin
pet → evcil hayvan
=
Bu soru şöyle yanıt verebiliriz:
My pet is…
big - büyük
small - küçük
playful - oyunbaz
lazy - tembel
Şu sorunun yanıtını seçin: 'What is your dog’s name?' ;
My dog is name Rusty.
My dogs name Rusty.
My dog’s name is Rusty.
I like dogs.
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Kerem'in kaplumbağası tembeldir.' ;
The Kerem turtle is lazy.
Kerem's turtle is lazy.
Kerem is turtle is lazy.
Kerem turtle is lazy.
Doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'Köpeğin nasıl?' ;
How is your dog?
How is your bird?
Who is your dog?
What is your dog?
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime