Orientasi tempat 3 : Latihan
try Again
Tip1:hello
Lesson 38
Orientasi tempat 3 : Latihan
There=Ada
is=
a bank=sebuah bank
across=di seberang
Tip
Across the street. = Di seberang jalan/melintasi jalan.
There is a bank across the street. = Ada sebuah bank di seberang jalan.
'Di seberang' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Behind
Across
Under
Near
Dengar audio dengan teliti dan pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul. 'There is a bank across the street from my house.' ;
Ada sebuah bank di belakang rumah saya.
Ada sebuah bank dii bawah rumah saya.
Ada sebuah bank di seberang jalan dari rumah saya.
Ada sebuah bank di dalam rumah saya.
Dengar audio dengan teliti dan pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul. 'There is a supermarket across from my house.' ;
Ada sebuah pasar raya di sebelah rumah saya.
Ada sebuah pasar raya di belakang rumah saya.
Ada sebuah pasar raya di seberang rumah saya.
Ada sebuah pasar raya di hadapan rumah saya.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Di seberang
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Pasar raya
Tip
There is a bank on this street. = Ada sebuah bank di jalan ini.
1. 'In the street' lebih lazim digunakan daripada 'on the street'.
Is there a bank on this street? = Ada bank di jalan ini?
2. Pertanyaan diawali dengan 'Is there'.
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Ada pasar raya di jalan ini?
Tip
Is there a bank on this street? = Ada bank di jalan ini?
Are there any banks on this street? = Ada apa-apa bank di jalan ini? \' \'any\'
\'Are there\' (jamak) digunakan di sini kerana soalan bukan tentang sebuah bank sahaja.
'Ada apa-apa restoran yang bagus di bandar ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Is there any good restaurants in this city?
Are there any good restaurants in this city?
Are their any good restaurants in this city?
Are they any good restaurants in this city?
'Ada sebuah restoran yang bagus di seberang rumah saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
There is a great restaurant across from my house.
There is a great mall next to my house.
There is a great restaurant behind my house.
There is a great restaurant next to my house.
'Ada sebuah restoran yang bagus di kawasan rumah saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
There are two great restaurants in my neighborhood.
There are no great restaurants in my neighborhood.
There are a great restaurants in my neighborhood.
There is a great restaurant in my neighborhood.
There=Ada
is=
a mall=sebuah pusat membeli-belah
behind=di belakang
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Pasar raya
There=Ada
is=
a mall=sebuah pusat membeli-belah
behind=di belakang
' duduk di belakang saya dalam kelas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
sits behind me in the class.
sits next to me in the class.
sits in front me in the class.
sits at my backside in the class.
Ada sebuah masjid di belakang rumah saya.
  • is
  • there
  • mosque
  • a
  • behind
  • my house.
  Ada sebuah pusat membeli-belah berdekatan rumah saya.
  • is
  • mall
  • there
  • a
  • near
  • my house.
  Ada 5 buah pusat membeli-belah berdekatan rumah saya.
  • there is
  • malls
  • there are
  • 5
  • near
  • my house.
  duduk di depan dalam kelas.
  • the class.
  • sits
  • in front of
  • in
  'Di depan' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Behind
  In front
  Under
  Near
  Pilih jawapan yang betul.
  sits ______
  next
  behind
  under


  Pilih jawapan yang betul.
  The pen is under the notepad.
  The pen is next to the notepad.


  Pilih jawapan yang betul.
  The red pen is in between the green pen and the black pen.
  The red pen is under the green pen and the black pen.
  Pilih jawapan yang betul.
  sits ______
  between
  in front
  Pilih jawapan yang betul.
  ______
  Are there
  There
  Is there
  Pilih jawapan yang betul.
  ______
  Is there
  There
  There are
  Pilih jawapan yang betul.
  ______
  There aren't
  There isn't
  Pilih jawapan yang betul.
  ______
  Is there
  There are
  Pilih jawapan yang betul.
  ______
  There is
  There are
  Is
  'Di antara' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Behind
  Between
  Under
  Near
  'Ada sebuah kedai buku di antara kuil dan bank.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  There is a bookstore behind the temple and the bank.
  There is a book store across from the temple and the bank.
  There is bookstore between the temple and the bank.
  There is a bookstore under the temple and the bank.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya