एखाद्या वस्तूचे ठिकाण विचारणे आणि सांगणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 40
एखाद्या वस्तूचे ठिकाण विचारणे आणि सांगणे शिका
Where=कुठे
is=आहे
the=
इंग्रजीत भाषांतर करा
कुठे
इंग्रजीत भाषांतर करा
विमानतळ कुठे आहे?
'विमानतळ कुठे आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Where is the airport?
When is the airport?
What is the airport?
Who is the airport?
मंदिर कुठे आहे?
  • temple
  • the
  • is
  • where
  • a
  • from
  On=वर
  the=
  On=वर


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा'
  The airport is on the Ring road, next to the gym
  The airport is on the Main street, next to the book store


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The bus stop is on the Ring road
  The bus stop is on the corner of Gold street


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The temple is next to the bus stop, across the movie theatre
  The temple is next to the movie theatre, across from the bus stop


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The restaurant is next to the airport
  The restaurant is between the gym and the hospital


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The hospital is on the corner of Gold street and Ring road
  The hospital is in between the gym and the restaurant


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The movie theatre is at the corner of Gold street, across the temple
  The movie theatre is at the corner of Hill road, across from the hospital


  योग्य पर्याय निवडा: 'फोटो पाहून, योग्य पर्याय निवडा:'
  The restaurant is on Ring road, behind the gym
  The restaurant is on Ring road, at the backside of the gym
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द