Belajar menerangkan azimuth sesuatu benda
try Again
Tip1:hello
Lesson 40
Belajar menerangkan azimuth sesuatu benda
Where=Di mana
is=ialah/adalah
the=itu
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Di mana?
Terjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Di mana lapangan terbang?
'Di mana lapangan terbang?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Where is the airport?
When is the airport?
What is the airport?
Who is the airport?
Di mana masjid itu?
  • mosque?
  • the
  • is
  • where
  • a
  • from
  On=Di atas
  the=itu
  On=Di atas


  Pilih jawapan yang betul.
  The airport is on the Ring road, next to the gym.
  The airport is on the Main street, next to the book store.


  Pilih jawapan yang betul.
  The bus stop is on the Ring road.
  The bus stop is on the corner of Gold street.


  Pilih jawapan yang betul.
  The temple is next to the bus stop, across from the movie theatre.
  The temple is next to the movie theatre, across from the bus stop.


  Pilih jawapan yang betul.
  The restaurant is next to the airport.
  The restaurant is between the gym and the hospital.


  Pilih jawapan yang betul.
  The hospital is on the corner of Gold street and Ring road.
  The hospital is in between the gym and the restaurant.


  Pilih jawapan yang betul.
  The movie theatre is at the corner of Gold street, across the temple.
  The movie theatre is at the corner of Hill road, across from the hospital.


  Pilih jawapan yang betul.
  The restaurant is on Ring road, behind the gym.
  The restaurant is on Ring road, at the backside of the gym.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya