Learn about parts of the body
try Again
Tip1:hello
Lesson 40
Learn about parts of the body
'Parts of Body (Vücudun Bölümleri)'^~^'typefacestyle'
Eye Göz
Ear Kulak
Nose Burun
Hand El
Eyelid Göz kapağı
Eyebrow Kaş
Leg Bacak
Palm Avuç
Elbow Dirsek
Knee Diz
Foot Ayak
Feet Ayaklar
Ankle Ayak bileği
'Göz' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Ear
Nose
Eye
Hand
'Gözler' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Two eye
Eyelid
Eyes
Eyebrows
You=SEN
see=GÖRÜRSÜN
with=İLE
your=SENİN
'Kulaklar' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Ears
Legs
Eyes
Hands
İpucu
=
İyelik sıfatları (my (benim), your (senin), etc.) İngilizcede aynen diğer sıfatlar gibi kullanılır, ancak niteleme sıfatlarının önüne gelir.
=
Örnek
İyi kız = Good girl
Benim kız kardeşim = My sister
Benim güzel kız kardeşim = My beautiful sister
'İki gözüm var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I have two ears.
I have twos eyes.
I don't have eyes.
I have two eyes.
'Kulaklarım büyüktür.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My eyes are big.
My ears are small.
My ears are big.
My ears are bigs.
'Gözlerim çok küçüktür.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My eyes are very small.
My ears are very small.
My ears are very big.
My eyes are very big.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Gözlerim
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Gözlerim çok büyüktür.
You=SEN
hear=DUYARSIN
with=İLE
your=SENİN
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
I ______
hears
watch
hear
Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
I ______
hear
run
see
'El' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Palm
Leg
Elbow
Hand
İKİ ELİM VAR.
  • twos
  • I
  • have
  • two
  • hands.
  • hand.
  'Ayak' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Knee
  Foot
  Ankle
  Hand
  'Ayaklarım' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My feets
  My feet
  My foots
  My ankles
  SAĞ AYAĞIM
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet
  • foot
  'Bacaklar' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Ears
  Feet
  Wrist
  Legs
  'Bacak' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Ear
  Foot
  Shoulder
  Leg
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  hear
  see
  eat
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  hear
  walk
  see
  'El parmakları' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Fingers
  Legs
  Hands
  Nails
  Wrist El bileği
  Shoulder Omuz
  Finger El parmağı
  Nails Tırnaklar
  Thumb Başparmak
  Hair Saç
  Cheek Yanak
  Face Yüz
  Jaw Çene
  Gums Diş eti
  Tooth Diş
  Finger Nails El tırnakları
  Lips Dudaklar
  'El parmağı' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Hand
  Thumb
  Wrist
  Finger
  'Başparmak' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Hand
  Thumb
  Eye
  Finger
  İKİ BAŞPARMAĞIM VAR.
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • fingers
  • hands
  'Sağ elimin 4 parmağı ve 1 başparmağı var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb.
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb.
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger.
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb.
  'Gözleri çok güzel.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Her eyes are very pretty.
  Her fingers are very pretty.
  Her eye is very small.
  Her eyes are very big.
  'Saç' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Hare
  Here
  Heir
  Hair
  'Onun uzun saçları var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  She has long legs.
  She has long hands.
  She has long hair.
  She has long hairs.
  'Onun siyah saçları var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  She has black hairs.
  She have black hair.
  She has black hair.
  She does not have hair.
  'El parmaklarım çok uzundur.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My fingers are very long.
  My fingers are very short.
  My hair is very long.
  My hair is very short.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Parmaklar
  'İki elim var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I have two hands.
  I has two hands.
  I have two legs.
  I have two hand.
  'Yüz' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Cheek
  Face
  Eye
  Hand
  'Dişler' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Jaw
  Teeth
  Gums
  Tooths
  'Burun' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Cheek
  Nose
  Eye
  Gums
  Doğru sözcüğü seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  hear
  smell
  see
  'El tırnakları' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Finger Nails
  Teeth
  Eyes
  Hair
  'Tırnaklarını ısırma.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Don't bite your nails.
  Don't eat your nails.
  Don't cut your nails.
  Don't bite your fingers.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Burun
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Tırnak
  'Dudaklar' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Cheek
  Nose
  Chin
  Lips
  'Tırnaklarım çok uzun.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My nail are very long.
  My hair is very long.
  My nails are very long.
  My nails are very short.
  'Beyaz dişlerim var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I have white teeth.
  I have black teeth.
  I have white tooths.
  I don't have teeth.
  'Onun dudakları kırmızıdır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Her lips is red.
  Her red lips.
  Her lips are red.
  Her lip are red.
  'Diz' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Leg
  Foot
  Hand
  Knee
  'Dizlerim çok güçlüdür.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My legs are very strong.
  My feet are very strong.
  My hands are very strong.
  My knees are very strong.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Dizler
  'Omuz' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Leg
  Foot
  Shoulder
  Knee
  'Güçlü omuzlarım vardır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I have strong legs.
  I have strong knees.
  I have a strong sholuders.
  I have strong shoulders.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Omuzlar
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime