एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका (part 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 41
एखाद्या जागेचे वर्णन करणे शिका (part 2)
संवाद ऐका
Delhi is a very old and beautiful city. There are many great restaurants in Delhi. There is a big park on the Ring Road. You can run and walk in this park. There are many malls in the city. There is a famous Lotus temple on the Lotus temple road. Delhi is the capital of India. Indians speak Hindi.
दिल्ली एक खूप जुने आणि सुंदर शहर आहे. दिल्ली मध्ये बरेच चांगले रेस्टॉरंट आहेत. रिंग रोडवर एक मोठे पार्क आहे. आपण या पार्कमध्ये धावू किंवा चालू शकता. शहरात बरेच मॉल आहेत. लोटस मंदिर रोड वर एक प्रसिद्ध लोटस मंदिर आहे. दिल्ली भारताची राजधानी आहे. भारतीय हिंदी बोलतात.


संवाद ऐका
Mumbai is a big and busy city. There are many famous beaches in Mumbai. There is a famous Siddhivinayak temple in Mumbai. Gateway of India is in Mumbai. Marine drive is a famous street in Mumbai. There are many great restaurants on Marine drive.
मुंबई एक मोठे आणि व्यस्त शहर आहे. मुंबई मध्ये बरेच प्रसिद्ध समुद्र तट आहेत. मुंबई मध्ये एक प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर आहे. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई मध्ये आहे. मरीन ड्राइव मुंबई मधील एक प्रसिद्ध रस्ता आहे. मरीन ड्राईव्हवर बरेच चांगले रेस्टॉरंट आहेत.


टिप
Many = बरेच / बराच / बरीच
Very = खूप
very नेहमी कोणत्याही विशेषणच्या आधी वापरले जाते.
eg: very big.

There are very restaurants in Delhi चुकीचे आहे.

There are many restaurants in Delhi बरोबर आहे.
धड्यामध्ये दिलेल्या परिच्छेदानुसार विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या 'Where is Marine Drive?' ;
In Mumbai
In Delhi
On Ring Road
Near Lotus Temple
धड्यामध्ये दिलेल्या परिच्छेदानुसार विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या 'Where is Lotus Temple?'
In Delhi
In Mumbai
धड्यामध्ये दिलेल्या परिच्छेदानुसार विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या 'Are there beaches in Mumbai?'
Yes
No
धड्यामध्ये दिलेल्या परिच्छेदानुसार विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या 'Is Gateway of India in Delhi?'
Yes
No
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Marine drive is a famous ______
park
street
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Siddhivinayak is a famous ______
beach in Mumbai
temple in Delhi
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
There are many famous ______
beaches
restaurants
संवाद ऐका
Paris is the capital of France. It is the most populous city of France. It is a famous tourist destination. It has a lot of museums.
पॅरिस फ्रान्सची राजधानी आहे. हे फ्रान्सचे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले शहर आहे. हे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. इथे अनेक संग्रहालय आहेत.


'सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले शहर' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Most populous city
Most famous city
Most beautiful city
Most noisy city
'पॅरिस एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Paris is a famous tourist destination
Paris is the famous tourist destination
Paris is a famous for tourist destination
Paris is famous tourist destination
'संग्रहालय' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Museum
Beach
Park
Temple
इंग्रजीत भाषांतर करा
पॅरिस फ्रान्सची राजधानी आहे.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द