Menerangkan suatu tempat 2
try Again
Tip1:hello
Lesson 41
Menerangkan suatu tempat 2
Dengar kenyataan di bawah ini dengan teliti.
Kuala Lumpur is a very old and beautiful city. There are many great restaurants in Kuala Lumpur. There is a big park on the Jalan Parlimen. You can run and walk in this park. There are many malls in the city. There is a famous Masjid Jamek on Jalan Tun Perak. Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Malaysian speak Malay, English and Chinese languages.
Kuala Lumpur ialah sebuah bandar yang bersejarah dan cantik. Terdapat banyak restoran yang bagus di Kuala Lumpur. Terdapat sebuah taman yang besar di Jalan Parlimen. Anda boleh berjalan dan bersenam di taman itu. Terdapat banyak pusat membeli-belah di bandar ini. Masjid Jamek yang terkenal terletak di Jalan Tun Perak. Kuala Lumpur ialah ibukota bagi Malaysia. Orang Malaysia bercakap Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina.


Dengar kenyataan di bawah ini dengan teliti.
Kuala Lumpur is a big and busy city.
There is a famous river Sungai Klang in Kuala Lumpur.
There is a famous mosque in Kuala Lumpur.
Masjid Jamek is in Kuala Lumpur.
Petaling Street is a famous street in Kuala Lumpur.
There are many great restaurants on Petaling Street.
Kuala Lumpur adalah sebuah bandar besar yang sibuk.
Terdapat sebatang sungai yang terkenal iaitu Sungai Klang di Kuala Lumpur.
Terdapat sebuah masjid yang terkenal di Kuala Lumpur.
Masjid Jamek terletak di Kuala Lumpur.
Petaling Street adalah jalan yang terkenal di Kuala Lumpur.
Terdapat banyak restoran yang bagus di Petaling Street.


Tip
Many = Banyak
Very = Sangat
'Very' ialah kata adjektif .
Contohnya: \'Very big\' (sangat besar).

'There are very restaurants in Kuala Lumpur' adalah ayat yang salah.

'There are many restaurants in Kuala Lumpur' adalah yang betul.
Jawab solan di bawah ini berdasarkan kenyataan yang diceritakan sebelumnya. 'Where is Petaling Street?' ;
In Kuala Lumpur
On Jalan Parlimen
On Jalan Tun Perak
Near Masjid Jamek
Jawab solan di bawah ini berdasarkan kenyataan yang diceritakan sebelumnya. 'Where is Masjid Jamek? '
In Kuala Lumpur
In Petaling Street
Jawab solan di bawah ini berdasarkan kenyataan yang diceritakan sebelumnya. 'Is there a Sungai Klang in Kuala Lumpur?'
Yes
No
Jawab solan di bawah ini berdasarkan kenyataan yang diceritakan sebelumnya. 'Is Petaling Street in Selangor?'
Yes
No
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Petaling Street is a famous ______
park
street
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Sungai Klang is a famous ______
beach in Kuala Lumpur
temple in Kuala Lumpur
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There are many famous ______
beaches
restaurants
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. It is the most populous city of Malaysia. It is a famous tourist destination. It has a lot of museums.
Kuala Lumpur adalah ibukota Malaysia. Ia merupakan bandar yang padat populasi. Ia adalah destinasi pelancongan yang terkenal. Ia mempunyai banyak muzium.


'Kota yang mempunyai populasi tertinggi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Most populous city.
Most famous city.
Most beautiful city.
Most noisy city.
'Kuala Lumpur adalah destinasi pelancongan yang terkenal.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Kuala Lumpur is a famous tourist destination.
Kuala Lumpur is the famous tourist destination.
Kuala Lumpur is a famous for tourist destination.
Kuala Lumpur is famous tourist destination.
'Museum' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Museum
Beach
Park
Mosque
Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.
Kuala Lumpur adalah ibukota Malaysia.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya