Bertanya tentang kuantiti: How much, how many
try Again
Tip1:hello
Lesson 45
Bertanya tentang kuantiti: How much, how many
Tip
How much water? = Berapa banyak air?
How many pens? = Berapa banyak pen?
Peringatan:
'How much' digunakan untuk benda yang tidak boleh dikira.
'How many' digunakan untuk yang boleh dikira.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How much
How many
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How many
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How many
How much
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How much
How many
How manies
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How much
How many
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How much
'Berapa banyak minyak yang kamu ada?' Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.
How many oil do you have?
How much oil do you have?
'Berapak banyak susu yang kamu ada?' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
How many milk do you have?
How much milk do you have?
How many milks do you have?
How much milks do you have?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How much
How many
How manies
Hows many
Tip
Berapa harga = How much money?
\'Money\' adalah tidak boleh dikira, maka tidak boleh menyebut 'a money' ataupun 'how many money'.
Berapa banyak wang kertas? = How many notes?
Notes (wang kertas) boleh dikira, maka gunakan 'how many notes'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
How many
'Berapa banyak teh yang kamu mahu?' Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.;
How many tea do you want?
How many teas do you want?
How much tea do you want?
How much teas do you want?
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya