Bertanya harga
try Again
Tip1:hello
Lesson 46
Bertanya harga
Tip
How much milk? = Berapa banyak susu?
Apabila menanyakan benda yang tidak boleh dikira, kita menggunakan 'how much'.
\'How much is this milk for?\' ATAU \'How much does the milk cost?\' = Berapa harga susu ini?
Akan tetapi 'how much' juga digunakan untuk menanya harga.
How much is it? = Berapa harganya?
'Berapa harga skirt ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
How many is this skirt for?
How much is this skirt for?
How much does this skirt for?
How much are this skirt for?
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Hello! Can I help you?
Helo! Boleh saya bantu?


Yes, How much is this skirt here for?
Ya, berapa harga skirt ini?


It's for 200.
200.


Okay, thank you.
Okey, terima kasih.


You are welcome.
Sama-sama.


'Berapa harga kasut ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
How much is these shoes for?
How many are these shoes for?
How much are this shoes for?
How much are these shoes for?
Dengar audio dengan teliti dan pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul. 'How much are these oranges for?' ;
Berapa banyak oren di sini?
Berapa harga semua oren di sini?
Berapa harga semua oren di sana?
Berapa harga oren ini?
'It's for Ringgit 50' Pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul.;
Ini RM50.
Ini adalah 50 orang.
Ini adalah 50 kali.
Ini bukan RM50.
Berapa harga kasut itu?
  • How many
  • How much
  • are
  • is
  • those
  • shoes for?
  Berapa harga susu ini?
  • is
  • how much
  • this
  • these
  • milk for?
  • are
  Berapa harga cawan-cawan ini?
  • are
  • these
  • those
  • how much
  • cups for?
  • this
  Berapa harga kemeja itu?
  • that
  • this
  • how much
  • is
  • shirt for?
  • these
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  How much ______
  is this
  are these
  is these
  are that
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Can I help you?
  Boleh saya bantu?


  Yes, how much are these cups for?
  Ya, berapa harga cawan-cawan ini?


  It is for 60.
  60.


  And that tea pot? How much is that for?
  Dan teko itu? Berapa harganya?


  It is for 20.
  20.


  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  How much ______
  is this
  is these
  is those
  are this
  Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.
  Berapa harga rumah ini?
  'How much does this cost?' Pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul.;
  Berapa harga ini?
  Berapa harga itu?
  Berapa harga semua ini?
  Berapa harga semua itu?
  Skirt ini berharga RM50.
  • these
  • this
  • skirt
  • is for
  • RM50.
  • are
  Cawan-cawan itu berharga RM60.
  • cups
  • that
  • those
  • are for
  • Ringgit 60.
  • this
  Tip
  How much are these cups? = Berapa harga cawan-cawan ini?
  How much are these cups for? = Berapa harga cawan-cawan ini?
  Kedua-dua mempunyai erti yang sama, hanya ayat pertama ialah perbualan yang tidak rasmi, tanpa \'for\'.
  Is there=Ada
  any=apa-apa
  Terjemahkan kepada Bahasa Inggeris.
  Diskaun
  Ada apa-apa diskaun?
  • there
  • is
  • discount?
  • any
  • many
  • are
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Can I help you?
  Boleh saya bantu?


  Yes, I want a pen.
  Ya, saya mahu sebatang pen.


  Blue or black?
  Biru atau hitam?


  How much is the black pen for?
  Berapa harga pen hitam?


  5.
  5.


  And how much is the blue pen for?
  Dan berapa harga pen biru?


  3.
  3.


  Okay, Can I have the blue one?
  Okey, boleh bagi saya yang biru itu?


  Sure.
  Baik.


  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya