Shopping - वस्तूंच्या किमती जाणून घेणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 46
Shopping - वस्तूंच्या किमती जाणून घेणे शिका
टिप
How much milk = किती दुध
आपण पाहिले कि आपण How much कोणत्याही वस्तूच्या प्रमाणाविषयी विचारण्यासाठी वापरतो
=
पण, how much कोणत्याही वस्तूची किंमत विचारण्यासाठीही वापरले जाते. How much is it? = हे कितीला आहे
'हा स्कर्ट कितीला आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How many is this skirt for?
How much is this skirt for?
How much does this skirt for?
How much are this skirt for?
ऐका
Hello! Can I help you?
नमस्कार, काय मी आपली मदत करू शकतो?


Yes, How much is this skirt here for?
हो. हा स्कर्ट कितीला आहे?


It's for 2000
हा दोन हजार आहे


Okay, thank you
अच्छा, आभारी आहे


You are welcome.
काही हरकत नाही


'हे बूट कितीला आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
How much is these shoes for?
How many are these shoes for?
How much are this shoes for?
How much are these shoes for?
ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'How much are these oranges for?' ;
किती संत्री आहेत?
हि संत्री कितीला आहेत?
ती संत्री कितीला आहेत?
हे संत्रे कितीला आहे
'It's Rupees 50' चे मराठीत भाषांतर करा (1 पर्याय निवडा);
हे पन्नास रुपयांचे आहे
हे पन्नास आहेत
हे पन्नास वेळा आहेत
हे पन्नास रुपयांचे नाहीत
ते बूट कितीला आहेत?
  • How many
  • How much
  • are
  • is
  • those
  • shoes for
  हे दुध कितीला आहे?
  • is
  • how much
  • this
  • these
  • milk for?
  • are
  हे कप कितीला आहेत?
  • are
  • these
  • those
  • how much
  • cups for
  • this
  तो शर्ट कितीला आहे?
  • that
  • this
  • how much
  • is
  • shirt for
  • these
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  How much ______
  is this
  are these
  is these
  are that
  ऐका
  Can I help you?
  काय मी आपली मदत करू शकतो?


  Yes, how much are these cups for?
  हो, हे कप्स कितीला आहेत?


  600
  600


  and that tea pot? How much is that for?
  आणि ती चहाची किटली? ती कितीला आहे?


  200.
  200


  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  How much ______
  is this
  is these
  is those
  are this
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  हे घर कितीला आहे?
  'How much does this cost?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  हे कितीला आहे?
  ते कितीला आहे?
  हे कितीला आहे?
  ते कितीला आहेत?
  हा स्कर्ट 500 रुपयांचा आहे.
  • these
  • this
  • skirt
  • is
  • Rupees 500
  • for
  ते कप्स 600 रुपयांचे आहेत.
  • cups
  • for
  • those
  • are
  • Rupees 600
  • this
  टिप
  How much are these cups? = हे कप्स कितीला आहेत?
  How much are these cups for? = हे कप्स कितीला आहेत?
  दोन्ही वाक्यांचा अर्थ एकच आहे. पहिले वाक्य संक्षिप्त आणि अनौपचारिक आहे. आपण for च्या शिवाय देखील किंमत विचारू शकता.
  Is there=काय आहे
  any=कोणताही
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  सवलत
  काय एखादी सवलत मिळत आहे
  • there
  • is
  • discount
  • any
  • many
  • are
  ऐका
  Can I help you?
  काय मी आपली मदत करू शकतो?


  Yes, I want a pen
  हो. मला एक पेन पाहिजे.


  Blue or black?
  निळा कि काळा?


  How much is the black pen for?
  काळा पेन कितीला आहे?


  5.
  5


  and how much is the blue pen for?
  आणि निळा पेन कितीला आहे?


  3
  3


  Okay, Can I have the blue one?
  अच्छा, काय मला निळा पेन मिळू शकतो?


  Sure
  ज़रूर


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द