Penggunaan kata nama uncountable yang betul
try Again
Tip1:hello
Lesson 47
Penggunaan kata nama uncountable yang betul


Pilih jawapan yang betul.
Milk is good for health.
A milk is good for health.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can I have ______
a milk
few milk
some milk
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I drink ______
milk
milks
a milk
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I want ______
a
few
some
many
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I want some ______
waters
water
Tip
=
Water not waters.
Bread not breads.
=
Kata benda yang tidak boleh dikira tidak menggunakan \'jamak\'.
Tip
=
Water
NOT
A water
=
'A/An' tidak digunakan untuk kata benda yang tidak boleh dikira.
'Berapa banyak susu yang ada di dalam cawan itu?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
How many milk are there in the cup?
How much milk is there in the cup?
How much milk are there in the cup?
How much milks are there in the cup?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
How much ______
sugar
sugars
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
How much ______
juice are
juice is
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There isn't ______
many
much
a
Tip
There are not many eggs. = Tidak banyak telur.
There isn't much milk. = Tidak banyak susu.
Kata benda yang tidak boleh dikira menggunakan 'much'.
Tip
There are a few eggs in the basket. = Ada beberapa biji telur di dalam bakul.
There is some tea in the cup. = Ada sedikit teh di dalam cawan.
Kata benda yang tidak terkira menggunakan 'some', bukan 'few'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There ______
is some
is few
is a
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There ______
aren't much
isn't much
isn't many
'Ada sedikit tepung di dalam kotak.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
There are some flour in the box.
There are few flour in the box.
There is some flour in the box.
There is few flour in the box.
'Tidak banyak tepung di dalam kotak.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
There aren't many flour in the box.
There isn't many flour in the box.
There aren't much flour in the box.
There isn't much flour in the box.
'Tidak banyak susu di dalam cawan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
There aren't much milk in the glass.
There isn't a much milk in the glass.
There isn't much milk in the glass.
There isn't many milk in the glass.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can I have ______
a
many
some
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I want ______
some
few
many
Tip
Tolong bagi satu Pepsi = One Pepsi please
Beer (bir), Pepsi boleh dikategorikan sebagai kata benda boleh dikira atau tidak boleh dikira. Dijadikan sebagai kata benda boleh dikira jika merujuk pada bir atau Pepsi yang berbentuk botol.
Sedikit Pepsi = Some Pepsi
Pepsi/Bir boleh dijadikan kata benda tidak boleh dikira jika dirujuk sebagai cecair minuman.
Tip
'Some water' = Sedikit air
Water (air) tidak boleh dikira.
A glass of water = Segelas air
A glass of water (segelas air) boleh dikira.


Pilih jawapan yang betul.
A glass of milk
A milk


Pilih jawapan yang betul.
Some milk
A milk
Tip
Some bread = Sedikit roti
A loaf of bread = Sebuku roti
Bread (roti) tidak boleh dikira, akan tetapi \'a loaf of bread\' (sebuku roti) boleh dikira.
'A carton of milk' Countable atau Uncountable?
Countable
Uncountable
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya