A, any - को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 49
A, any - को अङ्रेजिमा सहि उपयोग सिक्नुहोस्
Is there=के हो
any=(पक्कै पनि/थोरै पनि)
milk=दूध
in=में
Do=के
you have=तिम्रो हो
any=कुनै
Do=के
you have=तिम्रो हो
a=कुनै (एक)
टिप
Do you have any sisters? = के तिम्रो कोहि बहिनी छ?
प्रश्न सोध्ने समयमा, बहुवचनसंग जहिले पनि 'any' प्रयोग हुन्छ.
Do you have a brother? = के तिम्रो भाई छ?
एकवचनसंग 'a/an' लगाइन्छ.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Is there ______
a
any
an
the
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Do you have ______
a
an
any
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Do you want ______
any
a
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Are there ______
a
an
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Do you have ______
a
the
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I want ______
a
an
any
के तपाईलाई स्यान्डविच चाहिन्छ?
  • you
  • want
  • do
  • any
  • a
  • sandwich?
  मलाई एक किलो आलु चाहियो.
  • want
  • of
  • potatoes.
  • kg
  • a
  • I
  'के तपाईसंग रुमाल छ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  Do you have any handkerchief?
  Do you have a handkerchief?
  Do you have some handkerchief?
  Do you have an handkerchief?
  'के फ्रिजमा अण्डा छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  Is there any eggs in the fridge?
  Are there any eggs in the fridge?
  Are there an eggs in the fridge?
  Is there an eggs in the fridge?
  के तिमीसंग गोलभेडा छ?
  • do
  • have
  • you
  • a
  • any
  • tomatoes?
  Would you like=तपाई मनपराउनु हुन्छ
  sandwiches=स्यान्डविच
  or=या/वा
  टिप
  Would you like sandwiches or cookies? = तपाई स्यान्डविच मनपराउनु हुन्छ वा कुकीज?
  यस्तो वाक्यहरूमा 'a' वा 'any' जरुरी हुदैन.
  =
  'तपाई हरियो स्याउ मनपराउनु हुन्छ वा रातो स्याउ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  Would you like any green apples or red apples?
  Would you like a green apples or red apples?
  Would you like green apples or red apples?
  Would you like an green apples or red apples?
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Are ______
  a
  any
  the
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Are ______
  a
  many
  any
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द