Prepositions of place: In, On, At
try Again
Tip1:hello
Lesson 49
Prepositions of place: In, On, At
İpucu
=
In: Bir şeyin bir mekanın içinde olduğunu belirmek için 'in' edatı kullanırız.
On: Üzerinde anlamındadır.
At: Bir şeyin belirli ve kesin bir yerde olduğunu söylerken 'at' kullanırız.
=
'İstanbul'da yaşıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I live in İstanbul.
I live on İstanbul.
I live at İstanbul.
I live under İstanbul.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Türkiye'de yaşıyorum.
'Kitaplarım masanın üzerindedir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My books are on the table.
My books are on the chair.
My books are on the bed.
My books are in the kitchen.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My books are ______
on
it
at
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My books are ______
in
on
at
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Masada
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Odada
'O (kadın) otobüs durağındadır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She is in the bus stop.
She is on the bus stop.
She is at the bus stop.
She is under the bus stop.
'Evdeyim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am in home
I am at home
I am on home
I am under the home
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Evdeyim.
O (KADIN) OTOBÜS DURAĞINDADIR.
  • she
  • on
  • is
  • the
  • bus stop
  • at
  'Sandalyede otururuz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  We sit on the table.
  We sit on the bed.
  We sit in the kitchen.
  We sit on the chair.
  'O (kadın) sandalyede oturuyor.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  She is sitting in the chair.
  She is sitting at the chair.
  She is sitting inside the chair.
  She is sitting on the chair.
  'Yatağımda uyurum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I sleep in my bed.
  I sleep on my bed.
  I sleep at my bed.
  I sleep on my chair.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Sandalyede
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Yatakta
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I sleep ______
  in
  at
  on
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She is sitting ______
  in
  at
  on
  'Kitaplarım salondaki masanın üzerindedir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My books are on the table in the living room.
  My books are in the table in the living room.
  My books are in the table on the living room.
  My books are on the table on the living room.
  'Büyükbabam sandalyede oturmayı sever.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My grandfather likes to sit in the chair.
  My grandfather likes to sit at the chair.
  My grandfather likes to sit on the chair.
  My grandfather likes to sit on the table.
  'Annem mutfakta yemek pişirir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  My mother cooks in this kitchen.
  My mother cooks on this kitchen.
  My mother cooks this kitchen.
  My mother cooks at this kitchen.
  'Havaalanındayım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am in the airport.
  I am at the airport.
  I am on the airport.
  I am under the airport.
  'Kitap yerde.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  The book is in the floor.
  The book is on the floor.
  The book is at the floor.
  The book is under the floor.
  'Ahmet odasındadır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Ahmet is at his room.
  Ahmet is on his room.
  Ahmet is in his room.
  Ahmet is under his room.
  'O (erkek) işte mi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Is he in work?
  Is he on work?
  Is he at work?
  Are you at work?
  ESİN HAVAALANINDA MI?
  • Esin
  • on
  • is
  • the
  • airport?
  • at
  EVDE DEĞİLİM.
  • at home
  • to
  • in
  • not
  • I
  • am
  Dinleyin
  : Hi mom, I am going to school. Where are my books?
  Merhaba anne, okula gidiyorum. Kitaplarım nerede?


  Mom: They are in your room, on the table.
  Onlar odanda, masanın üzerinde.


  : Thanks mom! Bye!
  Teşekkürler anne! Hoşça kal!


  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime