Kata Artikel: A, An, The
try Again
Tip1:hello
Lesson 51
Kata Artikel: A, An, The
Tip
=
‘A' digunakan untuk nombor tunggal dan juga kata nama yang untuk sebutan permulanan konsonan. Contoh: He is a teacher.

Di sini 'guru' bermula dengan konsonan 't', jadi menggunakan 'a'.
=
'Tengok gambar dan pilih jawapan yang betul.' Apakah penterjemahan yang betul dalam Bahasa Inggeris?
A red bag.
An red bag.
'Tengok gambar dan pilih jawapan yang betul.' Apakah penterjemahan yang betul dalam Bahasa Inggeris?
A orange bag.
An orange bag.
'Tengok gambar pilih jawapan yang betul.' Apakah terjemahan yang betul dalam Bahasa Inggeris?
An apple
A apple
'Changhua adalah seorang yang jujur.' Apakah terjemahan yang betul dalam Bahasa Inggeris?
Ismail is a honest man.
Ismail is an honest man.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Seorang doktor
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She is ______
a
an
the
Dia makan sebiji epal.
  • He
  • an
  • He
  • ate
  • eats
  • apple.
  Dia (lelaki) adalah seorang pemandu.
  • driver.
  • an
  • a
  • He
  • is
  • We
  Tip
  Ismail is a teacher. = Ismail adalah seorang guru.
  1. A/An juga boleh digunakan untuk memperkenalkan satu sama lain untuk kali pertama.
  I want a phone, = Saya perlu telefon. (Mana-mana telefon)
  'A/An' digunakan untuk merujuk kepada suatu golongan objek, dan bukan khusus kepada salah seorang daripada mereka.
  Tip
  =
  Apabila bercakap tentang perkara-perkara tertentu, di hadapan nama perlu menambah 'the'.Apabila bercakap tentang perkara-perkara telah disebutkan sebelum juga perlu menambah 'the'.

  The moon = Dunia hanya ada satu bulan, kita semua tahu.

  A white star = Salah satu dalam banyak bintang putih.
  =
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  He is ______
  an
  the
  a
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  He is ______
  a
  an
  the
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Ismail wants ______
  an
  a
  the
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I have a car. ______
  The
  A
  An
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  He is ______
  the
  a
  an
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Nobody lives on ______
  a
  an
  the
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  This is ______
  an
  a
  the
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  ______
  A
  An
  The
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I love to visit ______
  the
  a
  an
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  ______
  The
  A
  An
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya