Learn to ask 'Where do you live?'
try Again
Tip1:hello
Lesson 52
Learn to ask 'Where do you live?'
Yaşadığınız yerin ismini girerek ‘continue' tuşuna tıklayın.
I=Ben
live=YAŞIYORUM
in=-de/da
'İstanbul'da yaşıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I live at İstanbul.
I live in the İstanbul.
I live in İstanbul.
I live in a İstanbul.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
İstanbul'da yaşıyorum.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
lives
be live
live
am live
'Sen Ankara'da, Türkiye'de yaşarsın.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You live in Ankara, in Turkey.
You are living in Ankara, in Turkey.
You lives in Ankara, in Turkey.
You live in a Ankara, in Turkey.
Doğru İngilizce çeviriyi seçin:
You ______
live
is
lives
are live
She=O
lives=YAŞIYOR
in=-DE/DA
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve ______
lives
does lives
live
is lives
'O (erkek) Ankara'nın yakınında yaşar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He is lives near Ankara.
She lives near Ankara.
She is living near Ankara.
He lives near Ankara.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
She
They
He
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar Antalya'da yaşar.
İpucu
=
‘Live' fiilinin biçimleri, (yaşarım/ yaşarsın/ yaşar/ yaşarız/ yaşarsınız/ yaşarlar)
I, We, You, They -> Live
=
He, She, It -> Lives
Where=NEREDE
do=
you=SEN
İpucu
Where do you live? = Nerede yaşarsın?

İngilizcede soru cümlesi dizilimi

Soru sözcüğü + Yardımcı fiil (do/does) + Özne + Temel Fiil
Soru işarti = Where (Nerede)

Yardımcı fiil = Do

Özne = You (sen)

Temel fiil = Live (yaşamak)
=
'Nerede yaşarsın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Where do you live?
Where are you live?
How do you live?
Where from you live?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Nerede?
Annen baban nerede yaşar?
  • do
  • where
  • your
  • are
  • live?
  • parents
  Where=NEREDE
  does=
  she=O (KADIN)
  İpucu
  Where does she live? = O nerede yaşar?

  No
  Where does she lives?

  Bu cümlede temel fiilde (live) değişiklik yapmayız çünkü gerekli değişiklik yardımcı fiilde (do/does) üçüncü tekil şahıs 'o' sözcüğü kullanıldığı için yapılmıştır.
  =
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Where ______
  do
  does
  is
  Boşluğu doldurun:
  Where does Çağla ______
  live
  lives
  living
  'Bay Solak nerede yaşar?' Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:;
  Where do Mr. Silva live?
  Where is Mr. Silva live?
  Where does Mr. Silva live?
  Where does Mr. Silva lives?
  İpucu
  Where does he live? = O (erkek) nerede yaşar?
  Where does he lives?

  Soru cümlelerinde temel fiilde (live) değişiklik yapmayız çünkü gerekli değişiklik yardımcı fiilde (do/does) üçüncü tekil şahıs 'o' sözcüğü kullanıldığı için yapılmıştır.
  =
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Where do Mr. and Mrs. Solak ______
  live
  lives
  living
  İpucu
  =
  I, We, You, They -> Where do + subject + live

  She, He, It -> Where does + subject + live
  =
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Where ______
  do
  does
  are
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  O (erkek) nerede yaşar?
  Diyaloğu Dinleyin.
  : Good morning! How are you?
  : Günaydın! Nasılsın?


  : Hey, I am fine. Thank you
  : Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim.


  : Where do you work?
  : Nerede çalışıyorsun?


  : I work at a school.
  : Bir okula çalışıyorum.


  : Where do you live?
  : Nerede yaşıyorsun?


  : I live in Turkey.
  : Türkiye'de yaşıyorum.


  : Do you speak English?
  : İngilizce konuşuyor musun?


  : Yes, I speak English and Turkish.
  : Evet, İngilizce ve Türkçe konuşuyorum.


  Dinlediğiniz diyaloğa göre doğru yanıtı seçin ' nerede yaşar?' ;
  In Turkey
  In China
  At a school
  At a bank
  Where=Nerede
  in=-de/da
  Istanbul=Istanbul
  =
  Diyaloğu dinleyin.
  : Hi, Where do you live?
  : Merhaba, nerede yaşıyorsun?


  : Hey, I live in Istanbul.
  : Merhaba, ben İstanbul'da yaşıyorum.


  : Where in Istanbul do you live?
  : İstanbul'da nerede yaşıyorsun?


  : I live in the city center - in Kadıköy.
  : Şehir merkezinde, Kadıköy'de yaşıyorum.


  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime