What do you do? (Menerangkan pekerjaan seseorang)
try Again
Tip1:hello
Lesson 52
What do you do? (Menerangkan pekerjaan seseorang)
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I am ______
a
an
the
'Saya bekerja untuk sebuah syarikat perisian di Fujian.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I work at a software company in Malaysia.
I am work at a software company in Malaysia.
I have work at a software company in Malaysia.
I work at software company in Malaysia.
Dia bekerja di sebuah syarikat perisian.
  • works
  • at
  • software company.
  • He
  • a
  • is
  I=Saya
  take=menaiki
  the bus=bas
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  take
  am take
  takes
  have take
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I take the train ______
  work
  to work
  on work
  to the work
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I work at a school. I am ______
  a doctor
  a teacher
  teacher
  a dentist
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I am a waiter. I work ______
  at a school
  at a restaurant
  at a hospital
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi ruang.
  I take ______
  the metro to work
  the metro to working
  the metro on work
  the metro to the work
  'Saya berada di Hong Leong Bank sebagai setiausaha.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I am clerk at the Hong Leong Bank.
  I am a clerk at the Hong Leong Bank.
  I am the clerk at the Hong Leong Bank.
  I am a clerk on the Hong Leong Bank.
  I=Saya
  go=pergi
  untuk bekerja=sedang bekerja/dalam usaha untuk bekerja
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  goes
  go
  am go
  going
  Suami saya pergi kerja pada pukul 8.
  • at 8 AM.
  • goes
  • work
  • to
  • My husband
  • go
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Ismail ______
  go to work
  goes to work
  goes work
  goes to the work
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  My mother is ______
  housewife
  a housewife
  the housewife
  I get=Saya mendapat
  a good=bagus
  Dengarkan dialog dengan teliti.
  Hi I am Fazura. I work at a software company in Johor Bahru. I go to work at 8 AM. I get a good salary. I like my job.
  Hi, nama saya Fazura. Saya bekerja untuk sebuah syarikat perisian di Johor Bahru. Jam 8 pagi saya pergi kerja. Gaji saya baik, saya suka pekerjaan saya.


  Menentukan betul atau salah. 'Fazura goes to work at 2 PM.'
  Betul (TRUE)
  Salah (FALSE)
  Menentukan betul atau salah. 'Fazura works at a software company in Kuala Lumpur.'
  Betul (TRUE)
  Salah (FALSE)
  'Fazura does not get a good salary.' Menentukan betul atau salah.
  Betul (TRUE)
  Salah (FALSE)
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Gaji
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  likes
  like
  am like
  liking
  Gaji ayah saya baik.
  • gets
  • a
  • My
  • father
  • good salary.
  • get
  Anda bekerja di Pactera?
  • you
  • do
  • at
  • Pactera?
  • work
  • works
  'Adakah Anwar ialah pengurus Hong Leong Bank?' Apakah terjemahan yang betul dalam Bahasa Inggeris?;
  Is Anwar a manager at the Hong Leong Bank?
  Does Anwar a manager at the Hong Leong Bank?
  Has Anwar a manager at the Hong Leong Bank?
  Do Anwar a manager at the Hong Leong Bank?
  'Adakah gaji Ahmad tinggi?' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Is Ahmad get a good salary?
  Does Ahmad get a good salary?
  Does Ahmad gets a good salary?
  Has Ahmad gets a good salary?
  Adakah anda suka kerja anda?
  • you
  • are
  • like
  • your
  • do
  • job?
  Saya tidak bekerja di Pactera.
  • don't
  • at
  • work
  • I
  • Pactera.
  • am
  Izzat bukan seorang guru.
  • don't
  • doesn't
  • is
  • a teacher.
  • not
  • Izzat
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Zul ______
  not works
  doesn't work
  doesn't works
  is not work
  Dengarkan dialog dengan teliti.
  Hi I am Zul. I am a manager at Hong Leong Bank in Kuala Lumpur.
  I go to work at 9 AM. My office is very big. I like my job.
  Hi, nama saya ialah Zul. Saya pengurus di cawangan Hong Leong Bank Kuala Lumpur. Setiap hari saya pergi kerja pada pukul sembilan. Pejabat saya besar, saya suka pekerjaan saya.


  What=Apakah
  do=
  you=anda
  Tip
  What do you do? = Apa yang anda buat?
  What is your name? = Apa nama anda?
  Sekarang secara umum pada masa kini, jika soalan yang mengandungi kata kerja (do = lakukan) bahawa selepas soalan perlu menambah perkataan 'do/does'.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  What ______
  is you do?
  are you do?
  do you do?
  does you do?
  Apa yang anda buat?
  • do
  • you
  • what
  • do?
  • does?
  • are
  What=Apakah
  does=adalah
  she=dia (perempuan)
  Tip
  What do you do? = Apa yang anda buat?
  I, you, we, they = What do
  What does she do? = Dia (perempuan) buat apa?
  He, she, it = What does
  i what do i do?
  you what do you do?
  we what do we do?
  they what do they do?
  he what does he do?
  she what does she do?
  it what does it do?
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  What ______
  do
  does
  is
  doing
  Apa yang Ismail buat?
  • do?
  • Ismail
  • is
  • What
  • does
  • are
  Apa yang ibu anda buat?
  • do?
  • your
  • What
  • mother
  • does
  • is
  Ibu saya bukan seorang suri rumah.
  • is
  • do
  • a
  • not
  • my mother
  • housewife.
  Saya bekerja pada pukul 10.
  • go
  • work
  • at
  • 10.
  • to
  • I
  Saya bekerja di hotel.
  • work
  • at
  • I
  • am
  • a
  • hotel.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya