Present tense practice (सामान्य वर्तमान काळाचा अभ्यास)
try Again
Tip1:hello
Lesson 53
Present tense practice (सामान्य वर्तमान काळाचा अभ्यास)
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
go to school
am go to school
going to school
have go to school
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
doesn't go
don't go
am not go
don't goes
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
You ______
works
are work
working
work
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
You ______
doesn't like
are not like
don't like
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
We ______
check
are check
checks
checking
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Please ______
answers
answer
do answer
answering
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They ______
are play
plays
play
playing
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
She ______
doesn't go
don't go
is not go
doesn't goes
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Ramesh ______
don't like
doesn't like
doesn't likes
is not like
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Ankit and Neha ______
likes
like
are like
is like
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
My parents ______
goes
go
are go
काय नेहाला तिची बहिण आवडते?
  • Neha
  • Does
  • like
  • likes
  • her sister?
  • is
  काय सिंह गवत खातो?
  • a
  • eat
  • lion
  • grass?
  • does
  • is
  काय शीला आपली शिक्षिका आहे?
  • Sheela
  • is
  • teacher
  • does
  • your
  काय आपण गूगलमध्ये काम करता?
  • work
  • google
  • at
  • do
  • you
  • are
  काय आपण शनिवारी शाळेत जाता?
  • you
  • school
  • go to
  • are
  • on Saturdays
  • do
  काय आपली आई रोज जेवण बनवते?
  • your mother
  • cooks
  • cook
  • every day
  • does
  • is
  काय नेहाला आईस्क्रीम आवडते?
  • is
  • like
  • Neha
  • ice cream
  • does
  • likes
  काय तो सोमवारी क्रिकेट खेळतो?
  • on Mondays
  • he
  • does
  • is
  • play
  • cricket
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द