Bertanya dan nyatakan masa
try Again
Tip1:hello
Lesson 55
Bertanya dan nyatakan masa
What=Apakah
time=Masa
'Apakah masa sekarang?' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
What time is it?
What time is?
Whats time is it?
When time is it?
Apakah masa sekarang?
  • time
  • it?
  • is
  • what
  • when
  'Pukul enam dua puluh lima minit' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  It is 5:25
  It is 6:25
  It is 8:25
  It is 9:25
  Tip
  It is 6:25 = Pukul enam dua puluh lima minit
  It is 7:15 = Pukul tujuh dua puluh lima minit
  Dengar rakaman dengan teliti dan pilih jawapan yang betul. 'It is 8:23.' ;
  Pukul lapan dua puluh tiga minit.
  Pukul lapan empat puluh dua minit.
  Pukul tujuh dua puluh satu minit.
  Pukul sembilan dua puluh tiga minit.
  Tip
  Pukul lapan empat puluh dua minit = 8:42
  Pukul sembilan dua puluh tiga minit = 9:23
  Apabila menyebut tentang masa, menyatakan jam dulu, baru menyatakan minit.
  Tip
  =
  6:25 - Six twenty-five

  8:05 - Eight O-five

  9:11 - Nine eleven

  2:34 - Two thirty-four
  =
  Apabila menyebut tentang masa, menyatakan jam dulu, baru menyatakan minit.
  Pukul lima lima belas minit.
  • has
  • it
  • 5:15.
  • is
  • are
  Tip
  =
  10:00 - Ten o'clock

  5:00 - Five o'clock

  1:00 - One o'clock
  =
  Masa tepat menggunakan 'o'clock'.
  Tip
  10:00 = It is 10 o'clock
  10:00 = It is 10
  Kedua-duanya betul.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  It ______
  is 8:25 o'clock
  is 8:25
  are 8:25
  'Pukul dua dua belas minit' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  It is 2:12
  It are 2:12
  It is 2:12 o'clock
  Its 2:12
  Tip
  7:15 PM = Pukul tujuh lima belas minit petang
  Seven fifteen in the evening
  7:15 AM = Pukul tujuh lima belas minit pagi
  Pukul tujuh lima belas minit pagi.
  Pukul dua belas tengah hari sampai pukul sebelas lima puluh sembilan minit malam menggunakan AM.
  'Saya bangun pada pukul tujuh lima belas minit.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I get up at 7:15 o'clock.
  I get up at 7:15 PM.
  I get up at 7:15 AM.
  I get up at 7:15 in the evening.
  'Saya makan pada pukul 2 setiap hari.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I have lunch at 2 o'clock in the afternoon.
  I have lunch at 2 o'clock at night.
  I have lunch at 2 o'clock in the morning.
  I have lunch at 2 AM.
  'Saya pergi berjalan-jalan pada pukul tujuh malam.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I go for a walk at 7 in the evening.
  I go for a walk at 7 in the morning.
  I go for a walk at 7 AM.
  I go for a walk at 7 in evening.
  Tip
  Pukul tujuh suku (7:15) = Quarter past seven (7:15)
  Lima belas minit dikira sebagai satu 'Quarter', jadi pukul tujuh lima belas minit = Quarter past seven
  Pukul tujuh tiga suku (6:45) = Quarter to seven (6:45)
  Tiga suku = Quarter to
  Tip
  Pukul tujuh setengah (7:30) = Half past seven (7:30)
  30 minit dikira sebagai setengah.
  Jadi pukul tujuh setengah = Half past seven = Half past seven.
  =
  Saya mandi pada pukul tujuh lima belas minit.
  • I take a shower
  • at
  • quarter past
  • half to
  • seven.
  • half past
  Saya makan sarapan pada pukul sembilan setengah.
  • at
  • I have breakfast
  • nine.
  • half past
  • quarter past
  • half to
  Tip
  Pukul tujuh lima minit (7:05) = Five past seven (7:05)
  Lima minit sebelum pukul tujuh (6:55) = Five to seven (6:55)
  'Pukul lima tiga belas minit' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Thirteen to five
  Thirteen past five
  Five past thirteen
  Five to thirteen
  'Lima minit sebelum pukul lapan' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Five past eight.
  Five to eight.
  Eight past five.
  Eight to five.
  'Saya menonton berita pada pukul sembilan dua puluh lima minit.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I watch the news at twenty five past nine.
  I watch the news at twenty five to nine.
  I watch the news at twenty nine past five.
  I watch the news on twenty five past nine.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya